TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Přihláška do školní družiny na nový školní rok

Jana Nedvědová

Vloženo: 2. červen v 11:24

Vážení rodiče, pokud bude vaše dítě od září 2020 navštěvovat školní družinu, prosím vyplňte přihlášku a zašlete ji emailem na adresu druzina.zs@zszizkov.cz  Je možné samozřejmě rovněž použít papírový formulář, převzít si ho můžete v těchto dnech při vyzvedávání věcí dětí ze školní družiny, některé děti ji dostaneou ve škole, .můžete si sami vytisknout. Prosíme o přihlášení dětí z budoucího druhého až pátého ročníku do 27.8., rodičům prvňáčků budou přihlášky předány na červnové schůzce. Pokud by bylo přihlášeno víc dětí, než je kapacita školní družiny, budou přednostně samozřejmě zařazeny mladší děti, ze starších jen děti dojíždějící. Případné dotazy směrujte buď na vedení školy nebo na vedení školní družiny - telefonní číslo je v záhlaví přihlášky.  

Informace k aktivitám žáků 2. stupně

Jana Nedvědová

Vloženo: 1. červen v 12:48

Vážení rodiče, milí žáci, určitě jste zaznamenali, že MŠMT umožnilo od 8.6. osobní účast ve škole i žákům 2. stupně. V následující příloze naleznete informace k této dobrovolné účasti - ty samé pokyny jsou zveřejněné na iskole a byly vám rovněž zaslány. V případě nejasností kontaktujte prosím své třídní učitele nebo vedení školy.   

Informace k blížícímu se konci školního roku

Jana Nedvědová

Vloženo: 27. květen v 10:05

Vážení rodiče, rychle se přiblížil konec letošního zcela originálního školního roku. To je vždy organizačně náročné období, v němž je třeba zvládnou řadu věcí. Zde najdete několik informací - co už je zcela jasné, co se řeší a co se letos řešit nebude smiley   

Aktuální informace k čerpání ošetřovného

Jana Nedvědová

Vloženo: 22. květen v 15:29

Vážení rodiče, na následujícím odkazu se dočtete nejnovější informace k čerpání ošetřovného. 

Vchody do školy

Jana Nedvědová

Vloženo: 21. květen v 14:32

Vážení rodiče, v těchto dnech jste obdrželi podrobné informace k návratu dětí do školy. Pro každou skupinu  dětí byl určený vchod a čas, kdy bude vaše dítě do školy vcházet a kudy bude zase odcházet. Je otevřeno 13 skupin, dodržení výrazných hygienických omezení je ve škole naší velikosti organizačně značně náročné. Prosím dodržujte čas, nalézt správný vchod vám pomúže v případě potřeby následující schéma. Budeme vám velmi vděčni, pokud dítě v pondělí 25 5. ráno doprovodíte - nezapoměňte prosím doma čestné prohlášení, bez něj nelze dítě do školy vpustit Tiskopis je samozřejmě ve škole k dispozici. Pro rodiče, jejichž děti budou trávit čas ve škole i odpoledne, je v případě potřeby k dispozici paní vrátná na telefonním čísle  604 518 465 (náhlá změna času odchodu dítěte a podobně). Pokud povedete dítě do školy později nebo ho naopak budete dříve vyzvedávat, ohlaste se u prosklených dveří za hlavním vchodem.

Těšíme se s dětmi na viděnou!  

Informace k dobrovolnému návratu žáků I. stupně do školy - čestné prohlášení

Jana Nedvědová

Vloženo: 7. květen v 12:56

Vážení rodiče, milí žáci, v příloze najdete informace k dobrovolnému návratu prvostupňových dětí od 25. 5. do školy (jedná se o ty samé materiály, které jste obdrželi prostřednictvím svých třídních učitelů). Jsou poměrně rozsáhlé, snažili jsme se co nejpodrobněji popsat, jak bude chod školy za současných výrazných omezení vypadat, co můžete očekávat a co naopak ne. To, co vás zřejmě nejvíc zajímá, kdo skupinu, kterou bude vaše dítě navštěvovat, povede, vám budeme moci sdělit až po zjištění konečného počtu přihlášených školáků. Prosím dodržte termín přihlášení do 17. 5., hned pak začneme sestavovat skupiny a vaše pozdější požadavky by nám nesmírně zkomplikovaly práci, na škole naší veikosti je organizace poměrně náročná. S případnými dotazy se obracejte na třídní učitele nebo vedení školy, vše rádi dovysvětlíme. Naděje na to, že se epidemiologická situace zlepší a omezení se zmírní, umírá poslední.... V příloze najdete i pokyn MŠMT, kterým jsme se museli řídit.  

Informace k přijímacím zkouškám na střední školy

Jana Nedvědová

Vloženo: 29. duben v 20:16

Vážení rodiče, milí deváťáci a někteří páťáci, v následující příloze najdete dlouho očekávané informace k přijímacím zkouškám, termíny a další podstatné změny, které letos přijímací řízení provázejí...

Přihláška do matematické třídy

Přihláška do matematické třídy

Vloženo: 29. duben v 10:18

Vážení rodiče, jako každý rok i letos od září (školní rok 2020/2021) otevřeme od 6. ročníku třídu pro děti se zájmem o matematiku a informatiku. Podmínkou přijetí do této třídy je úspěšné absolvování testů, termín je 22.6.2020. Děti budou rozděleny do skupin nejvýše po patnácti, čas je plánovaný od 13 hod, 13,30 hod.... ˇK vypracování mají děti k dispozici 60 minut. Všem přihlášeným přijde přihláška s podrobnými instrukcemi. Další informace a přihlášku najdete v přiloženém souboru. Přihlášky odevzdejte nejpozději do 18.6. 2020.  Třída je otevřená i případným zájemcům z jiných škol. 

Informace k úhradě za školní družinu

Jana Nedvědová

Vloženo: 29. duben v 8:52

Vážení rodiče, podle pokynu MŠMT se odpolední pobyt dětí ve škole od 25.5. nebude považovat za školní družinu, byť ho budou zajišťovat paní vychovatelky. Pokud už víte, že vaše dítě nebude od příštího školního roku družinu navštěvovat, požádejte si na níže přiloženém formuláři o vrácení ůhrady za období od 16. 3. Vráceno vám bude 700 Kč (březen 100 Kč, duben, květen, červen 600 Kč) . Stačí, pokud vyplněnou žádost naskenujete a pošlete na email skola@zszizkov.cz.

Pokud budete pokračovat v docházce do školní družiny v příštím školním roce, bude vám úhrada převedena do dalšího  období. 

Nabídka pomoci speciálního pedagpga

Jana Nedvědová

Vloženo: 6. duben v 19:25

 

Milí rodiče, dovolte mi prosím, nabídnout Vám možnost komunikace a pomoci prostřednictvím telefonických nebo emailových intervencí v oblasti zvládání školních povinností v "koronavirové době", dále poskytnutí speciálně pedagogické péče nejen u dětí  se speciálními vzdělávacími potřebami, a to i formou pracovních listů obsahující různá zajímavá cvičení a podměty, které zpestří a pomohou překonat složité, ale dočasné období vzdělávání. Po telefonické nebo emailové domluvě  specifikujeme potřeby dítěte a Vás, a materiály si můžete v pohodě vyzvednout ve škole. Kontaktovat mě můžete na telefonním čísle 724 705 512 nebo emailem kristina.tokova@seznam.cz.  Přeji Vám co nejvíce zdraví a hodně osobního klidu.

Váš školní speciální pedagog Kristina Ťoková.

Začali jsme druhý týden ve škole

Začali jsme druhý týden ve škole

Jana Nedvědová

Vloženo: 2. červen v 12:40

Ve škole jsme už druhý týden. Děti jsou i nadále vzorné, krásně si osvojily pravidla, která jsou nutná dodržovat, některé novinky si dokonce chválí - je tu větší klid (v celé škole je okolo 180 dětí), o přestávkách mají chodbu samy pro sebe, i menší počet ve skupinách se jim líbí...Pro ty, co zůstávají odpoledne, mají paní vychovatelky a asistenti přioravený co nejpestřejší program, aby se jim tady líbilo... 

Informace k červnové schůzce

Jana Nedvědová

Vloženo: 29. květen v 13:30

Vážení rodiče, rezervujte si prosím předběžně v diáři termní 22. a 23.6. od 17 hodin na schůzku s vyučujícími prvních tříd. Den vám upřesníme v týdnu od 8.6. emailem na adresu, kterou jste uvedli při zápisu. Dva termíny jsou z důvodu dodržení nařízených hygienických opatření - rodiče každé třídy rozdělíme na dvě poloviny. Schůzky se uskuteční v prostorách naší školní družiny, kde neprobíhá výuka a mohou do ní tedy zákonní zástupci vstupovat. Seznámení předškoláčků s prostorami školy už asi nestihneme.

Seznamy tříd zatím nejsou sestavené - nejsou dosud vyřízená šetření školní zralosti a neznáme tedy konečný počet dětí, které skutečně nastoupí.  Zveřejníme je rovněž v týdnu od 8.6.

Těšíme se na viděnou. 

Naše odpolední aktivity

Naše odpolední aktivity

Jana Nedvědová

Vloženo: 28. květen v 7:45

Po dopoledním bloku vyučovacích aktivit některé děti odcházejí domů, některé zůstávájí i odpoledne. Počasí je zatím chladné a děštivé, proto musíme zůstávat i ve škole. Hned jak to půjde, budeme zásadně upřednostňovat pobyt venku... 

Už jsme zase ve škole!

Už jsme zase ve škole!

Jana Nedvědová

Vloženo: 26. květen v 13:08

V pondělí 25.5. zasedlo ve třinácti skupinách přibližně 45 % žáků naší školy opět do lavic. Moc jsme se na děti těšili a doufáme, že i ony na nás. Všichni jsou moc hodní a my uděláme maximum, aby se jim v těchto značně upravených podmínkách se spoustou omezení  líbilo... 

Výuka angličtiny na dálku a střed Čech

Výuka angličtiny na dálku a střed Čech

Jana Nedvědová

Vloženo: 24. květen v 20:22

Čtvrťačky se s námi podělily o fotky pořízené při výuce angličtiny - děkujeme. A máme také krásnou fotku pořízenou ve středu Čech... 

Knihovnička V. B

Knihovnička V. B

Jana Nedvědová

Vloženo: 21. květen v 8:08

Velké čtenářské plány měly děti z V.B ještě v období, kdy se chodilo do školy. Do třídy si v rámci výtvarné výchovy vlastnoručně vyrobily knihovničku, do které se rozhodly lepit „hřbety“ svých přečtených knih za druhé pololetí. Byla vyhlášena soutěž o nejlepšího čtenáře, jejíhož vítěze už asi nepoznáme. Děti dokonce plánovaly vyzvat na měsíční čtenářský souboj některou z dalších tříd. Přestože se mnohé plány kvůli přerušení výuky nepodařilo uskutečnit, páťáci čtou dál. Do jarních prázdnin zaplnili knihovničku více než z poloviny. Nyní posílají pozdravy se svými knihami z domova - trénují už na příští rok. Soutěž se totiž chystají zopakovat.

Týden od 11. 5. - pokračujeme i nadále z domova, deváťáci konzultovali poprvé ve škole

Týden od 11. 5. - pokračujeme i nadále z domova, deváťáci konzultovali poprvé ve škole

Jana Nedvědová

Vloženo: 11. květen v 19:56

V týdnu od 11. 5. nastala veliká změna - po dvou měsících se na chodbách opět objevili žáci. Deváťáci, kteří projevili zájem se společně s vyučujícími připravovat na přijímací zkoušky osobně ve škole, se dostavili na první konzultace. Z celkového počtu 63 se přihlásilo 45 studentů, kteří budou v následujících týdnech pracovat ve třech skupinách vždy dvakrát týdně. Ostatní školáci pokračují dále z domova...  

Zahájili jsme další týden distančního vzdělávání

Zahájili jsme další týden distančního vzdělávání

Jana Nedvědová

Vloženo: 4. květen v 13:34

Jako vždy v pondělí zdravíme všechny naše školáky a rodiče s řadou krásných fotek. V sobotu 2.5. MŠMT vydalo upřesňující informace k obnovování provozu škol - bohužel nic se nezměnilo na tom, že budeme fungovat ve velmi omezeném režimu. Příští pondělí přivítáme deváťáky, kteří se budou chtít potrénovat před přijímacími zkouškami v matematice a českém jazyce.  Od 25. 5. se dobrovolně do lavic vrátí mladší školáci. Podrobné instrukce předáme rodičům tento týden.  

Domácí vzdělávání běží už šestý týden...

Domácí vzdělávání běží už šestý týden...

Jana Nedvědová

Vloženo: 25. duben v 8:36

Je to neuvěřitelné, ale máme za sebou už šestý týden distančního vzdělávání.Máme opět spoustu krásných fotek, které k nám většinou prostřednictvím třídních učitelů nebo i přímo dorazily. Určitě si je prohlédněte, zachycují děti při sportu, školní práci, pomoci rodičům....Kdo tuto složitou a náročnou situaci určitě vítá, budou naši zvířecí věrní kamarádi - mají své páníčky doma, užívají si s nimi společné chvíle a nemusí čekat, až se jim vrátí ze školy... Děti, prosím, buďte na sebe opatrné, jedna naše školačka skončila v nemocnici s otřesem mozku a když se budete dobře dívat, uvidíte na fotce i ruku v sádře...    

I po Velikonocích pokračujeme z domova...

I po Velikonocích pokračujeme z domova...

Jana Nedvědová

Vloženo: 16. duben v 18:01

Přes Velikonoce jsme si odpočinuli - bylo krásné počasí, sluníčko většinu z nás vytáhlo do přírody pěšky nebo na kole, a teď už zase pokračujeme ve školní práci a plníme další úkoly...Zdaleka nespočívají jen ve vyplňování pracovních listů a cvičení v učebnici, ale dostaváme i tvořivé úkoly, plnime sportovni výzvy, zkoumáme jarní přírodu, někteří v rámci vlastivědy navštivili hrad Sion, sdílíme s ostatnimi dětmi plakáty o přečtených knihách. Posíláme si fotky, abychom se viděli aspoň na dálku, sledujeme výuková videa, která pro nás některé paní učitelky natáčejí a moc se nám líbí online setkávání....

Děti, prosíme vydržte, pracujte, buďte co nejvíc samostatné, odškrtávejte si jeden splněný úkol za druhým, vážení rodiče znovu děkujeme za váš čas a pomoc z druhé strany...  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání