TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Výkup kaštanů a žaludů proběhne v pondělí 25.10.

Výkup kaštanů a žaludů proběhne v pondělí 25.10.

Jana Nedvědová

Vloženo: 18. října v 11:05

Výkup nasbíraných kaštanů a žaludů proběhne v pondělí 25.10. od 15,30 hodin do 17,30 hodin. Plody musí být zvážené, naopak nesmí být znehodnocené plísní. Jako každý rok bude přistaven traktor v prostoru u závory, prosím najíždějte opatrně. Další termín již nebude, proto nezapomeňte a přineste, ať vaše námaha a úsilí nevyjde nazmar!   

Plán na měsíc říjen

Plán na měsíc říjen

Jana Nedvědová

Vloženo: 30. září v 13:29

Září uteklo jako voda a druhý školní měsíc je tady. S jeho programem se můžete seznámit dále....

Informace pro rodiče a žáky - povinná opatření platná od 1. 9. 2021

Informace pro rodiče a žáky - povinná opatření platná od 1. 9. 2021

Jana Nedvědová

Vloženo: 26. srpna v 20:32

Vážení rodiče, milí žáci, již brzy se uvidíme opět ve škole a proto v příloze najdete podrobné informace k chodu školy, nastaveným opatřením, testování...Pokud by vám něco nebylo jasné, obraťte se na vedení školy nebo své třídní učitele. Nečeká vás nic nového, vše už znáte, není třeba se ničeho obávat. Rodiče velice prosíme, aby akceptovali nastavená opatření, děti je v loňském roce hravě zládly, případný nesouhlas s testováním jim velmi ztíží pobyt ve škole. V dnešní nelehké době je solidarita a ohleduplnost k ostatním velice důležitá a pomůže nám vydržet ve škole - pevně věříme, že celý školní rok smiley . Pokud se vracíte ze zahraničí, PROSÍME, řiďte se cestovatelským semaforem, testování ve škole nemůže nahradit případné povinné testování u poskytovatele zdravotnických služeb.     

Tajemství mince ve Vlašském dvoře - III. A

Tajemství mince ve Vlašském dvoře - III. A

Jana Nedvědová

Vloženo: 13:28

III. A se svojí paní učitelkou se také vypravila o projektovém dni do Vlašského dvora. Program byl podobný jako pro děti z céčka - návštěva Královského paláce, audienčního sálu a královské kaple, kde si děti v doprovodu varhan zazpívaly. Hledaly pět klíčů k pokladu, v mincovně si vyrazily na památku své groše. Za vzorně splněné pracovní listy dostali všichni certifikát a malou odměnu.   

Záhadu ztraceného stříbra řešili při projektovém dni třeťáci z céčka

Záhadu ztraceného stříbra řešili při projektovém dni třeťáci z céčka

Jana Nedvědová

Vloženo: 13:03

O projektovém dni se třeťáci z céčka vypravili do Vlašského dvora. Navštívili královskou mincovnu, viděli ukázku ražby pražských grošů pregéřem v dobovém kostýmu, v nově zpřístupněném sklepení řešili záhadu ztraceného stříbra a seznámili se s pověstí o ukradeném pokladu ve Vlašském dvoře. Velký úspěch měla u dětí také návštěva Královského paláce - navštívily audienční sál a královskou kapli, ve které potrénovaly hlasivky. Ve škole jim pak paní učitelka rozdala certifikáty. Projektový den se třeťákům velice vydařil.  

VII. C si pro sebe o projektovém dni zabrala školní kuchyň

VII. C si pro sebe o projektovém dni zabrala školní kuchyň

Jana Nedvědová

Vloženo: včera v 21:07

Sedmáci z céčka se rozhodli o projektovém dni prověřit své kuchařské dovednosti. Se svojí třídní paní učitelkou si proto zabrali školní kuchyň a pustili se do práce. Upekli vynikající šlehačkové rohlíčky a mini pizzy. Vše si pak poctivě snědli a moc si pochutnali. Protože bylo práce až až, pomáhala i paní Lísková - děkujeme jí.    

Patronát I. B a VIII. B

Patronát I. B a VIII. B

Jana Nedvědová

Vloženo: včera v 13:55

Osmáci z béčka se na návštěvu u svých malých svěřenců důkladně připravili - vyrobili jim jako dárek krásné černé kočky. Při setkání, na které se prvňáci moc těšili, společně vyráběli žabičky a pak přišly na řadu pohádky - konkrétně O perníkové chaloupce.  V druhé části programu se všichni společně vypravili ven, do zahrad GASKu, kde vznikaly velmi vtipné živé obrazy k pohádce....Přátelství je navázáno, těšíme se na další návštěvy, snad nám je covid nenaruší...

Projektový den u páťáků

Projektový den u páťáků

Jana Nedvědová

Vloženo: včera v 13:29

Páťáci si na středu 20.10. naplnovali program každý podle svého...Béčko vycestovalo do vodního domu v Hulicích u přehrady Švihov - prošli se po hrázi vodní nádrže, absolvovali doprovodný program a pobavili se u vodních hrátek. Céčko navštívilo Tylovo divadlo a podívalo se velmi důkladně za oponu divadla a déčko podniklo podzimní turistický výšlap do okolí Kutné Hory.  

Projektový den věnovali druháčci a deváťáci patronátům

Projektový den věnovali druháčci a deváťáci patronátům

Jana Nedvědová

Vloženo: včera v 12:50

Všichni druháčci využili projektový den ve středu 20.10. k setkání se svými patrony z devítek. Malí školáci se na velké kamarády těšili moc, vždyť v loňském roce kvůli opakovanému uzavírání škol patronáty nemohly běžet. Ve všech dvojkách proběhlo nejprve seznámení malých s velkými, vzájemné bližší poznání, pak se společně vyrábělo a hrály se hry....Využili jsme také krásné počasí a část programu probíhala venku. Ve všech třídách panovala moc příjemná atmosféra, děti se výborně bavily. Velkým děkujeme za vzornou přípravu programu a za druháčky společně prohlašujeme, že se už zase moc těší na další setkání....   

Patronát II. C a IX. C

Patronát II. C a IX. C

Jana Nedvědová

Vloženo: včera v 11:49

Plánování projektového dne pro děti v II. C se ujali deváťáci z céčka. A program se jim opravdu vydařil... Nejprve proběhly seznamovací hry a poté se všichni společně odebrali do laboratoře, kde byly připraveny chemické pokusy.  Velký úspěch měla i třetí část programu, která probíhala venku za krásného počasí. Deváťáci připravili pět stanovišť, kde děti plnily zajímavé úkoly.  Druháci byli z celého dne nadšení a těší se na další spolupráci s novými kamarády. Deváťákům velice děkujeme! 

Kouzla podzimu aneb II. B a IX. B společně čarují

Kouzla podzimu aneb II. B a IX. B společně čarují

Jana Nedvědová

Vloženo: včera v 10:40

Projektový den využili druháčci s deváťáky pro společný program. Nejprve proběhlo seznámení malých a velkých, vytvořili jsme si jmenovky a povídali si o svých zájmech, o tom, co nás těší a baví. Poté začalo společné tvoření a protože podaná ruka je symbol pomoci a přátelství, vytvořili jsme dva nádherné stromy přátelství obklopené barevnými dlaněmi všech dětí. A jelikož nám počasí přálo, konal se závěrečný díl projektu venku- deváťáci připravili soutěžní úkoly a drobné sportovní aktivity pro druháčky a společně jsme vše završili sladkou odměnou. Spolupráce se moc vydařila, protože děti navázaly nová kamarádství a deváťáci se stali velkým vzorem pro malé druháčky. Děkujeme jim…

Projektový den u šesťáků

Projektový den u šesťáků

Jana Nedvědová

Vloženo: včera v 9:31

Šesťáci strávili projektový den společně. Paní učitelky je rozslosovaly do několika skupin napříč třídami a připravily jim pracovní listy. Téma Kutnou Horou křížem krážem bylo zaměřeno na poznání přírodních míst na Královské procházce a některých historických míst v centru Kutné Hory. Společnou procházkou pak během slunečného dopoledne všechna zaznamenaná místa navštívili a průběžně zaplňovali úkoly v pracovních listech. Na závěr v zahradách GASK zhodnotili, jak se jim podařilo splnit zadané úkoly a spolupracovat s dalšími dětmi i z jiné šesté třídy, které třeba dosud ani dobře neznali....

Podzim u prvňáčků v déčku

Podzim u prvňáčků v déčku

Jana Nedvědová

Vloženo: 18. října v 19:51

Výuku prvňáčků v déčku obohatila paní učitelka projektovým vyučováním na téma Podzim. Děti často pobývaly a učily se venku, sbíraly přírodniny a vytvořily z nich krásné podzimní skřítky a další dílka...Zvykají si také na skupinovou práci a učí se spolupracovat - ať už při tělesné výchově, českém jazyce nebo matematice...Přejeme dětem, ať se jim práce daří!  

Do projektu k Evropskému dni jazyků v rámci eTwinningu se zapojila V. A

Do projektu k Evropskému dni jazyků v rámci eTwinningu se zapojila V. A

Jana Nedvědová

Vloženo: 12. října v 14:17

Do projektu zaměřeného na Evropský den jazyků, který připomíná kulturní a především jazykovou různorodost Evropy, se zapojili angličtináři z V. A se svojí vyučující. Spolu s nimi projekt zpracovávaly děti z francouzské Remeše, tureckého Istanbulu, z města Xanti v Řecku, Lask v Polsku a z Rumunska. Děti prostřednictvím plakátů prezentovaly země, ze kterých pocházejí, případně své město, svůj jazyk - to prostřednictvím dvojjazyčných nahrávek, jejichž odkazy se pak generovaly do QR kódů. 

Hrátky s elektrostatikou

Hrátky s elektrostatikou

Jana Nedvědová

Vloženo: 11. října v 13:50

Deváťáci si v hodinách fyziky vyzkoušeli různé způsoby elektrování těles. Zelektrované balónky a brčka lepili na zeď, ohýbali proud vody, rozpohybovali nabitým brčkem hliníkovou plechovku nebo z plastového sáčku vyrobili přítulnici přítulnou...Pokusy všem fungovaly a navíc jsme si užili spoustu zábavy....   

Lesní skřítkové ve III. A

Lesní skřítkové ve III. A

Jana Nedvědová

Vloženo: 8. října v 12:49

Podzimní příroda nabízí spoustu materiálu pro tvoření...Toho využily děti ze III. A a nasbírané přírodniny využily k výrobě lesních skřítků. Každý svého skřítka pojmenoval, přisoudil mu nějakou zvláštní schopnost a představil ho spolužákům. Ve skupinách pak vznikaly krásné příběhy, které děti zdramatizovaly. Teď skřítkové zdobí okna III. A a všichni se pěkně na děti usmívají... 

II. C v knihovně

II. C v knihovně

Jana Nedvědová

Vloženo: 8. října v 11:34

Na program Ferdova abeceda vyrazily do městské knihovny také děti z II. C. I jim se tam moc líbilo a my jim přejeme, aby je knihy provázely celý život - vždyť se v nich dá najít spousta nových informací, spousta radosti a humoru, ale i věci vážné a k zamyšlení - jsou to zkrátka naše dobré kamarádky.      

Nabídka kroužku programování

Nabídka kroužku programování

Jana Nedvědová

Vloženo: 7. října v 11:14

Velmi rádi zveřejňujeme nabídku studenta střední průmyslové školy a našeho absolventa, Tomáše Janouška, na kroužek programování Arduina a robotiky.  Kroužek bude probíhat v prostorách VOŠ a SPŠ, v příloze najdete letáček se všemi potřebnými informacemi. 

Máme novou krásnou schránku důvěry

Máme novou krásnou schránku důvěry

Jana Nedvědová

Vloženo: 7. října v 10:42

Na chodbě v 1. patře se objevila nová schránka důvěry. Je krásně ozdobená, z bílé na tuto krásnou Žižkováckou ji proměnila paní Monika Vnuková, moc jí děkujeme. Pokud budete potřebovat s čímkoliv pomoci od paní psycholožky nebo kohokoliv dalšího ve škole a nechcete nebo nemůžete s námi mluvit přímo, určitě ji využijte...Využít můžete také elektronickou cestu - buď email na kohokoliv z dospělých nebo Edupage prostřednictvím ankety.   

II.B v knihovně a na Kačině

II.B v knihovně a na Kačině

Jana Nedvědová

Vloženo: 6. října v 9:21

Druháčci velmi pilně využívají možnosti k obohacení výuky, které se jim nabízejí. V pondělí 4. 10. navšívili v městské knihovně program Ferdova abeceda, který se jim moc líbil. Ferda Mravenec je pro děti známý pohádkový hrdina a navíc se právě v těchto dnech ve škole učí abecedu, takže úkoly, které pro ně Ferda nachystal, děti splnily bez problémů. Hrály hry s abecedou, četly ukázky z knih Ondřeje Sekory a mnoho dalšího. Tradiční odměnou byla prohlidka vybraných knižek v dětském oddělení. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání