TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Pozvánka na konzultační hodiny, rezervační formuláře

Jana Nedvědová

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na konzultační hodiny pro rodiče a žáky 5. - 9. ročníku, které jsou naplánované na pondělí 29. 4. od 16 do 19 hodin s rezervací času a na úterý 30. 4. od 15 do 17 hodin bez rezervace. Na následujících odkazech si můžete zajistit čas konzultace s jednotlivými vyučujícími. Účast dětí je jako vždy velmi vítaná. Těšíme se na viděnou.      

 

Seznam přijatých prvňáčků

Jana Nedvědová

Do naší základní školy byly přijaty všechny děti, které se dostavily k zápisu. Seznam registračních čísel najdete v příloze. Vzhledem k vysokému počtu dětí, jejichž rodiče žádají pro školní rok 2019/2020 o odklad školní docházky, je možné přijmout do prvního ročníku několik dalších dětí - pokud ještě zvažujete výběr školy a máte zájem, aby vaše dítě navštěvovalo od září naši školu, kontaktujte prosím vedení.  

Krásné Velikonoce!

Krásné Velikonoce!

Přejeme všem krásné Velikonoce plné sluníčka, pohodu a klid během prodlouženého volna, hochům bohatou pomlázku. Ve škole se opět uvidíme v úterý 23. dubna.

Plán na měsíc duben

Plán na měsíc duben

V dubnu nás čeká následující program...

Další schůzka školního parlamentu - pátek 26.4.

Jana Nedvědová

V dubnu se školní parlament sejde 26.4. jako vždy v hudebně v 7,15 hodin. Těšíme se na viděnou. 

Velikonoční jarmark na Palackého náměstí

Velikonoční jarmark na Palackého náměstí

Jana Nedvědová

V úterý 16. 4. jsme na Palackého náměstí uspořádali tradiční velikonoční jarmark. Jako každý rok i letos jsme malovali kraslice, pletli pomlázky a věnce, vyřezávali a vystřihovali zajíčky, vyráběli zápichy... Děvčata, která se ujala prodeje, napočítala v pokladně celkem 17 545 Kč. Děkujeme všem, kteří přišli, zakoupili si dekorace a podpořili nás v naší činnosti. Výtěžek je jako vždy uložený v rezervním fondu školy a bude použitý na rozvoj činnosti školy.  

Běželi jsme Čokoládovou tretru

Běželi jsme Čokoládovou tretru

Jana Nedvědová

V pátek 12.4. poměřili svoje běžecké síly na stadionu Olympia naši nejrychlejší běžci ve věkové kategorii 2008 - 2013. Tratě byly odstupňované a vše bylo jako na opravdových závodech - startovací pistole, měřící zařízení, běžecké dráhy.jen tretry děti nesměly podle pokynů pořadatele mít. Do finále, které se koná na Kladně (termín ještě pořadatel neupřesnil), postupují vždy tři nejrychlejší běžci chlapci a dívky v dané věkové kategorii. Budeme držet palce!    

Mlynáři a pekaři ze III. B

Mlynáři a pekaři ze III. B

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 11. 4. se na interaktivní program na Kačinu vypravila III. B. Děti si připomněly význam pěstování obilovin, poznávaly jednotlivé druhy, dozvěděly  se o způsobech zpracování obilí, prohlédly si mlýny vodní i větrné a na závěr si vlastnoručně upekly křupavé rohlíčky a housky.     

Návštěva chrámu svaté Barbory - IV. A a IV. D

Návštěva chrámu svaté Barbory - IV. A a IV. D

Jana Nedvědová

Jako každý rok před Velikonocemi i letos jsme využili nabídku pro čtvrťáky na návštěvu chrámu svaté Barbory, Děti si společně s lektorem ujasnily, která řemesla a činnosti se při stavbě chrámu uplatnily a připomněly si tradici a smysl velikonočních svátků. 

Mlynáři a pekaři ze III. C na Kačině

Mlynáři a pekaři ze III. C na Kačině

Jana Nedvědová

V úterý 9. 4. si žáci III. C a III. A užili projektový den na Kačině. Navštívili muzeum mlynářského řemesla, dozvěděli se, z čeho se vyrábí mouka a některé potravinářské výrobky. Žáci pracovali ve skupinách a řešili mlynářské  kvízy. Součástí výukového programu byla hra na pekaře. Každý z dětí si vyválel těsto a upletl rohlíčky. Prohlídka muzea a výroba pečiva nás moc bavila a nejvíce se líbila ochutnávka vlastního upečeného pečiva. Těšíme se na další projekt!

Vyzkoušeli jsme si Target sprint

Vyzkoušeli jsme si Target sprint

Jana Nedvědová

V úterý 9. 4. si vybraní sedmáci a osmáci vyzkoušeli Target sprint - letní biatlon. Neběželi na lyžích, ale hezky po svých 1100 metrů  a stříleli z laserových zbraní. Střelecké zastávky byly dvě, na sestřelení pěti terčů měli vždy maximálně dvě minuty. Závody nás bavily, bylo krásné počasí a dařilo se nám - nejlepší tři z každé kategorie postupují do finále, které proběhne v Čáslavi 18.6. Gratulujeme a držíme palce! 

Vítek Kosina vybojoval 2. a 3. místo na Mistrovství České republiky!

Vítek Kosina vybojoval 2. a 3. místo na Mistrovství České republiky!

Jana Nedvědová

Vítek Kosina z VIII. A vybojoval na Mistrovství České republiky v kuželkách, které se konalo v Kamenici nad Lípou ve dnech 6. a 7. dubna, stříbrnou a bronzovou medaili. Blahopřejeme k tomuto úspěchu a přejeme hodně dalších výborných umístění! Jsme velmi rádi, že se s námi Vítek o tento úspěch podělil.  

Dubnové shromáždění mladších žáků

Dubnové shromáždění mladších žáků

Jana Nedvědová

V pondělí 8. 4. proběhlo v aule poslední letošní shromáždění mladších školáků. Vystoupili prvňáčci a celá aula jim tleskala za jejich statečnost. Paní ředitelka apelovala na bezpečnost dětí při pohybu venku, promítla dětem krátký film o zásadách bezpečného chování na železnici. A protože to bylo už poslední shromáždění v tomto školním roce, popřála dětem příjemný závěr školního roku a krásné vysvědčení.   

Zapisovali jsme nové prvňáčky - pokračování

Zapisovali jsme nové prvňáčky - pokračování

Jana Nedvědová

Budoucí školáci ve třídách předváděli, co už dokážou - zpívali, recitovali, malovali postavu, počítali, poznávali písmena, pracovali u interaktivní tabule...Pak je čekala prohlídka školy spojená s plněním dalších úkolů  - hráli na hudební nástroje, stříleli na bránu,, házeli míčkem na cíl. Všichni byli moc šikovní a my se na ně už v září těšíme... 

Zapisovali jsme nové prvňáčky

Zapisovali jsme nové prvňáčky

Jana Nedvědová

V pátek 5. 4. a v sobotu 6. 4.  probíhal na všech kutnohorských školách zápis do prvního ročníku. Na naší škole probíhal v duchu pohádek o Machovi a Šebestové. Okolo šedesáti našich školáků nám pomáhalo s realizací zápisu, v kostýmech prováděli budoucí školáky a velice tak přispěli k příjemné atmosféře obou dnů.  Všem patří veliké poděkování a pochvala Doufáme, že se u nás budoucí školáci cítili dobře a s úsměvem na tváři přijdou v září do školy.  

Výsledky okresního kola Klokan a krajského Pangea

Výsledky okresního kola Klokan a krajského Pangea

Jana Nedvědová

Velkou radost nám udělaly výsledky matematických soutěží. Vyhodnocení výsledků v Klokanovi za celý okres nám přineslo první tři místa v kategorii Cvrček, 2. a 3.místo v Klokánkovi a místo páté v Benjamínovi. Další soutěž, Pangea, se sčítá až po krajích. I tam na nás čekala dvě vynikající umístění - dvě první místa a postup do celorepublikového kola. Gratulujeme!   

Výsledky školního kola Klokana

Výsledky školního kola Klokana

Jana Nedvědová

Jako každý rok i letos jsme řešili úlohy mezinárodní matematické soutěže Klokan. Výsledky jsme odeslali a teď budeme čekat na celkové okresní pořadí. Kdo byl nejlepší z naší školy tento rok? 

Rychlochodci ze VII. A a B

Rychlochodci ze VII. A a B

Jana Nedvědová

Sedmáci při hodinách fyziky poměřili své síly v rychlochůzi na 50 metrů. Vzájemně si měřili čas a počítali svou rychlost v m/s. Možná, že by někteří měli začít přemýšlet nad tréninkem a zkusit tento sport! Nejrychlejší chodci byli:   

Projektový den V Evropě se neztratíme - pokračování fotodokumentace

Projektový den V Evropě se neztratíme - pokračování fotodokumentace

Jana Nedvědová

Řada aktivit probíhala mimo Kutnou Horu. Vycestovali jsme na Vyšehrad za historií a legendami, do Elektrárny Chvaletice, do ZOO Praha, podmořského akvária, do Národního muzea v Praze... Navštívili jsme kutnohorský pivovar, vyzkoušeli jsme si orientační běh, vyráběli jsme ve školní dílně, pátrali jsme po záhadných evropských tvorech, tvořili v GASKu, navštívili služebnu městské policie....          

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání