TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Plán na měsíc leden

Plán na měsíc leden

Jana Nedvědová

Zahajujeme rok 2020... Co nás čeká hned v lednu? Především budeme muset zabrat s učením, protože nás čeká pololetní hodnocení naší práce. Budou pokračovat Etické dílny, malí školáci navštíví planetárium, vydají se do GASKu, pro starší začínají okresní kola vědomostních soutěží a olympiád. V závěru měsíce si odpočineme - hned po vysvědčení budou jednodenní pololetní prázdniny...    

Schůzka školního parlamentu - 7. 2.

Jana Nedvědová

Další schůzka školního parlamentu je naplánovaná na pátek 7.2., jako vždy v 7,15 hodin v hudebně. Parlamentáři, nezapomeňte prosím!   

Mince, mincičky - VII. D

Mince, mincičky - VII. D

Jana Nedvědová

Mezipředmětový projekt proběhl v posledních lednových dnech u  sedmáků (VII. D). V hodinách matematiky a fyziky zkoumali vlastnosti materiálů, ze kterých jsou vyrobeny různé mince (hmotnost, objem, průměr, magnetické vlastnosti, hustotu...). Seznámili se s historií peněz, setavovali rozpočty, vytvořili vlastní návrh mince. Jak se jim práce dařila, můžete posoudit na fotografiích...    

Projekt Vesmír - II. A

Projekt Vesmír - II. A

Jana Nedvědová

V pátek 24. 1. proběhl u druháčků projektový den na téma Vesmír. Děti v něm navázaly na exkurzi v planetáriu, kterou absolvovaly 15. 1. Ve třídě pracovaly  s texty, hledaly vesmírné páry, pak se  rozlosovaly do dvojic, rozšifrovaly vesmírné těleso a snažily se vyhledat odpovědi na čtyři zadané otázky. Jako vždy výsledky své práce odprezentovaly ostatním. Na závěr projektu si prakticky ukázaly pohyb planet, Země kolem osy a měsíce kolem Země. 

I. A si prohlédla v GASKu výstavu Jiřího Trnky

I. A si prohlédla v GASKu výstavu Jiřího Trnky

Jana Nedvědová

Děti z I.A  ve čtvrtek 23.1. navštívily výstavu v galerii Gask o Jiřím Trnkovi. Paní lektorka je provedla celou výstavou a seznámila  se životem a tvorbou slavného výtvarníka a režiséra. Děti měly možnost vyzkoušet svoji vlastní fantazii dotvářením obrázku a pak se vydaly do kouzelného interaktivního  prostředí, které v galerii vzniklo podle kníhy Jiřího Trnky Zahrada. Program se dětem tak líbil, že hned plánovaly, koho ještě na výstavu přivedou.

Bruslím, bruslíš, bruslíme - IV. B

Bruslím, bruslíš, bruslíme - IV. B

Jana Nedvědová

Hodiny tělesné výchovy využívá mnoho našich tříd ke zdokonalení bruslařských dovedností. K tomuto výcviku využíváme kutnohorský zimní stadion. Uplatní se každý - začínající bruslaři i bruslaři šikovní a zdatní. Někteří pilují průpravné cviky, jiní volně bruslí, využíváme soutěživé hry i štafety. Děti bruslení velice baví. Třída IV. B má k dispozici navíc výborný servis - tatínky, kteří dětem dopravují brusle na stadion a zpět, takže děti tuto těžkou výbavu nemusí nosit. Děkujeme! 

 

Chytré autíčko si programovaly děti ze IV. B

Chytré autíčko si programovaly děti ze IV. B

Jana Nedvědová

Na podzim jsme využili nabídku na zapojení do projektu Polytechnika do ZŠ ve Středočeském kraji, Podle pravidel jsme mohli zapojit pouze jednu třídu, vybrali jsme čtvrťáky. Nyní, v úterý 21.1.,  k nám do školy poprvé přijela lektorka a pod jejím vedením proběhla první společná lekce s názvem Chytré autíčko...

Pozvánka na zápis - jak bude probíhat zápis v naší škole?

Pozvánka na zápis - jak bude probíhat zápis v naší škole?

Vážení rodiče, zveme vás na zápis do 1. ročníku,  který se koná na všech kutnohorských školách v jednotném termínu v pátek 3. dubna 2020 od 14 hod do 18 hodin.  S sebou je třeba přinést občanský průkaz jednoho zákonného zástupce a rodný list dítěte. Během několika dní najdete pod tímto článkem odkazy na rezervační formuláře, kde si můžete vybrat čas zápisu, který vám bude vyhovovat. Rezervaci času doporučujeme, vyhnete se tak případnému čekání.  Mach a Šebestová vás doprovodí do správné třídy. 

II. B má ve třídě bunkr!

II. B má ve třídě bunkr!

Jana Nedvědová

Protože ve II. B udeřila epidemie chřipky a do školy přišlo v pondělí 20.1. jen 10 žáčků, mohly  si děti společně s paní učitelkou dovolit experimentovat a postavili si ve své třídě bunkr! Má střechu, dovnitř se leze tunelem a je moc pohodlný, protože je v něm matrace vypůjčená z tělocvičny. Děti ho využily nejen na přestávky, ale i při samostatné práci v hodinách a moc je to samozřejmě bavilo, Ale na nemocné spolužáky už se moc těší a vzkazují "Brzy se uzdravte a přijďte, stýská se nám po vás, kamarádi!"

Jak se máš - II. A a II. B

Jak se máš - II. A a II. B

Jana Nedvědová

Ve středu 15.1. proběhl ve II. A další program primární prevence - děti si užily dvě hodiny společné práce s lektorkou Idou a maskotem Ludvíkem. Program s názvem Jak se máš je zaměřen na uvědomění si vlastních emocí, jejich zvládání, prostřednictvím her se děti učí rozlišovat radost, smutek, strach, hněv... I tento výcvik považujeme za velmi důležitý - děti si často nevědí rady, emoce potlačují nebo ventilují nesprávným způsobem.     

Buďme kamarádi - 1. ročník

Buďme kamarádi - 1. ročník

Jana Nedvědová

8. a 14.1. navštívila opět paní Ida Pencová s Ludvíkem naše prvňáčky, tentokrát s programem Buďme kamarádi. Už z názvu programu je jasné, čemu se malí školáci dvě hodiny věnovali - posilování přátelských vazeb v nově vznikajících třídních kolektivech. Děti si prostřednictvím rozhovoru, her a dalších aktivit upevňovaly zásady přátelského a tolerantního chování tak, aby se ve svých třídách cítily dobře a bezpečně. 

Druháčci ve hvězdárně

Druháčci ve hvězdárně

Jana Nedvědová

Druháčci z áčka a céčka se ve středu 15.1. vydali do planetária v Hradci Králové, kde navštívili program Poprvé na hvězdárně. Nejdříve pozorovali na hvězdárně Slunce, a následně se v planetáriu seznamovali s planetami, souhvězdími, měsíci, raketoplány, nakonec zhlédli pohádku.Program se dětem moc líbil a s dobrou náladou se vracely zpět do Kutné Hory. 

Tříkrálové vinšování ve 3. ročníku

Tříkrálové vinšování ve 3. ročníku

Jana Nedvědová

Ve středu 8.1. a ve čtvrtek 9.1. proběhl u třeťáků program spolku Pod horami s názvem Tříkrálové vinšování. Děti si připomněly staré české zvyky a tradice vztahující se k Novému roku a Třem králům, vyrobily si polaz z kynutého těsta, ozdobily kolednický proutek, převlékly se za Perchtu, Klovcové báby a Tři krále. Program se nám líbil.   

Jak vyprávět příběh - workshop pro účastníky projektu Post Bellum

Jak vyprávět příběh - workshop pro účastníky projektu Post Bellum

Jana Nedvědová

V úterý 7. 1. proběhl na naší škole v rámci projektu Příběhy našich sousedů workshop s názvem Jak vyprávět příběh. Redaktorka časopisu Respekt Lucie Römer seznámila všechny týmy, které příběhy pamětníků zpracovávají,s tím, jak příběh nejlépe zpracovat, třídit data, připravit jeho prezentaci.  

Ohlédnutí za předvánočním časem -- prosinec u druháčků - II. A

Ohlédnutí za předvánočním časem -- prosinec u druháčků - II. A

Jana Nedvědová

Prosinec u druháčků v áčku byl zaměřen především na advent. Děti vyráběly nejen na vánoční výstavu, ale i  dárečky pro své blízké, zúčastnily se vánočních besídek a jarmarku na Palackého náměstí, byly také v kině, knihovně a nechybělo ani zajímavé učení. To bylo zaměřeno na téma, které je každému z nich blízké. Někdo luštil, jiný vyhledával zajímavé informace, nebo tvořil plakát, další si četli... Na závěr se všichni o svou činnost podělili s ostatními. Poslední den školy samozřejmě nechyběla vánoční překvapení, povídání, zpívání, hraní a užívání příjemných společných chvil

Vánoční setkání VIII. C a I. A

Vánoční setkání VIII. C a I. A

Jana Nedvědová

V pátek 20.12. si přišly navzájem popřát děti z VIII. C a I..A. Připravily si pro sebe nejen dárky a přáníčka, ale zahrály si i pohádku, zatancovaly si a zazpívaly koledy.

Nadílka ve IV. B

Nadílka ve IV. B

Jana Nedvědová

Děti ze IV. B zakončily rok 2019 nadílkou. Všechny byly určitě moc hodné, Ježíšek nezapomněl na nikoho  smiley

Vánoční besídka ve IV. B

Vánoční besídka ve IV. B

Jana Nedvědová

Také třída IV. B nacvičila vánoční besídku pro rodiče. Byla skvělá - měla spád, vtip, děti ji celou moderovaly samy. Opakovaně ji hrály i pro další třídy a nás také pozvaly - pobavili jsme se výborně, děkujeme!     

Třeťáci krmili zvířátka - III. C a III. D

Třeťáci krmili zvířátka - III. C a III. D

Jana Nedvědová

Před Vánoci si třeťáčci naplánovali vycházku na Bylanku - ale nešli s prázdnýma rukama. Nesli totiž krmení pro zvířátka. Od nás mají velikou pochvalu za to, že nemyslí jen na sebe, ale pomáhají ve svém okolí. Děti z céčka se pak vypravily ještě na exkurzi do chrámu svaté Barbory. 

Vánoce ve III. B

Vánoce ve III. B

Jana Nedvědová

Na poslední školní týden si třeťáci připravili bohatý program. Navštívili muzeum knihtisku, kde si na starých původních strojích vyrobili vánoční přání a jmenovky na dárky, ve třídě si rozdali dárky a navštívili chrám svaté Barbory. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání