TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Výsledky testování SCIO žáků 9.ročníku

Výsledky testování SCIO žáků 9.ročníku

Jana Nedvědová

Vloženo: 10:48

Již řadu let ověřujeme výsledky vzdělávání našich deváťáků v rámci celorepublikového srovnávacího testování SCIO. Testy ověřují studijní potenciál jednotlivých žáků a jejich relativní posun od 5. ročníku, protože v 5. ročníku se žáci testovali také. Výstupem testování jsou individuální zprávy pro žáky a  analytická zpráva pro školu. Individuální zprávy obdrží zapojení žáci elektronickou cestou na email rodičů. Doporučujeme se s nimi podrobně seznámit, obsahují řadu důležitých informací.  Pro nás je důležitá zpětná vazba, jak si naši deváťáci stojí v rámci celorepublikového srovnávání, testování se zúčastnilo přes 16 000 deváťáků z více než 400 základních škol. Ze zprávy vyplývá, že v českém jazyce i matematice je studijní potenciál našich žáků využíván výborně, výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů a jsou v obou předmětech nad  celostátním průměrem.  Přejeme deváťákům, aby v práci nepolevili a všechny získané dovednosti uplatnili u přijímacích zkoušek!  Souhrnnou zprávu za školu naleznete v příloze.      

Ředitelské volno 21. a 22.12.

Ředitelské volno 21. a 22.12.

Jana Nedvědová

Vloženo: 10:11

Vážení rodiče, milí žáci, na úterý 21.12. a středu 22.12. vyhlašuje ředitelka školy z personálních a provozních důvodů ředitelské volno. Školní družina bude v provozu, školní jídelna tyto dny nevaří. Prosím nahlaste své paní vychovatelce do pondělí 20.12., zda vaše dítě do družiny přijde, abychom co nejlépe mohli zorganizovat provoz Děkujeme za pochopení.  

Jak si vedeme po prvním kole sběru starého papíru?

Jak si vedeme po prvním kole sběru starého papíru?

Jana Nedvědová

Vloženo: včera v 7:45

V pondělí 6.12. proběhlo první kolo sběru starého papíru. A bylo velmi úspěšné - nasbírali jsme přes 1 000 kg. V příloze najdete přesnou tabulku, kde je vidět, které třídy se do sběru pořádně opřely... Další kolo bude opět první pondělí v měsíci, tentokrát 3.1.2022, hned po novém roce, tak nezapomeňte!    

Plán na měsíc prosinec

Plán na měsíc prosinec

Jana Nedvědová

Vloženo: 29. listopadu v 11:07

Plán na první zimní měsíc si můžete přečíst dále.. Ve třídách prvního stupně se projde čertovská chasa  s Mikulášem a anděly, využijeme i další nabídky na předvánoční akce, ozdobíme stromečky, nadělíme si dárky... A společně se budeme těšit na Vánoce... 

Testování žáků

Testování žáků

Jana Nedvědová

Vloženo: 16. listopadu v 11:25

Vážení rodiče, milí žáci, na základě mimořádného opatření vlády České  republiky bude  22. 11. ve školách opět zahájeno pravidelné týdenní testování antigenními testy (SEJOY) ve stejném režimu jako v září. Netestují se děti, pro které platí O-T-N (pokud budete mít aktuálně platný test, nahlaste to svému třídnímu učiteli). Děti vše znají, v září zvládali výborně i nejmenší školáci. Při pozitivním záchytu neodejde třída do karantény, neboť se testuje v pondělí. Děti mají po příchodu do třídy až do testování nasazenou ochranu dýchacích cest. Kdo není přítomn ve škole v pondělí, testuje se dodatečně v průběhu týdne hned po návratu.  

Bohužel i při dodržování nastavených opatření máme u nás ve škole řadu pozitivních dětí, proto prosíme pochopte potřebnost tohoto kroku. Děkujeme.   

Od prosince znovu sbíráme starý papír

Od prosince znovu sbíráme starý papír

Jana Nedvědová

Vloženo: 8. listopadu v 11:51

Milí žáci, vážení rodiče, vzhledem k tomu, že je nedostatek papíru a sběrny jsou zase ochotné ho vykupovat, zahajujeme od prosince opět sběr. Bude organizovaný jako soutěž tříd, nejlepší třídy vyjedou zdarma na výlet, zakoupí si něco podle svého výběru pro třídní kolektiv. 

Papír můžete odevzdávat každé první pondělí v měsíci, poprvé tedy 6.12. na  školním dvoře v čase od 7,30 do 8,00 hodin, závora bude zvednutá. Je nutné oddělit papír a kartony a mít zváženo. Pevně věříme, že se nás do sběru zapojí co nejvíce.    

Prosba o ohleduplnost a spolupráci

Jana Nedvědová

Vloženo: 8. listopadu v 11:15

Vážení rodiče, bohužel i na naší škole se začínají vyskytovat děti pozitivně testované na COVID a s tím související karantény tříd. VELICE PROSÍME o pomoc a spolupráci. Každý den si zkontrolujte prosím příchozí emailovou poštu, může se tam objevit přeposlaný dopis od KHS nebo jen informace od vašeho třídního učitele. Podle platných opatření se karanténa u dětí netýká osob v režimu O - N (očkování - prodělaná nákaza). Tyto děti (i dospělí) do školy mohou chodit, i když některý rodinný příslušník je doma nemocný. A ještě jedna velká prosba - pokud doma řešíte podezření na nákazu, čekáte na výsledky testů - prosím neposílejte do vyřešení situace dítě do školy, předejdeme tak případným dalším zbytečným karanténám. Děkujeme za pochopení.   

Informace pro rodiče a žáky - povinná opatření platná od 1. 9. 2021

Informace pro rodiče a žáky - povinná opatření platná od 1. 9. 2021

Jana Nedvědová

Vloženo: 26. srpna v 20:32

Vážení rodiče, milí žáci, v příloze najdete podrobné informace k chodu školy, nastaveným opatřením, případnému testování...Pokud by vám něco nebylo jasné, obraťte se na vedení školy nebo své třídní učitele. Rodiče velice prosíme, aby akceptovali nastavená opatření, děti je v loňském roce hravě zládly.  V dnešní nelehké době je solidarita a ohleduplnost k ostatním velice důležitá a pomůže nám vydržet ve škole - pevně věříme, že celý školní rok smiley . Pokud se vracíte ze zahraničí, PROSÍME, řiďte se cestovatelským semaforem.      

Čertí den ve III. C

Čertí den ve III. C

Jana Nedvědová

Vloženo: včera v 13:41

Také do III. C přišel v pondělí 6.12. Mikuláš s čerty a anděly. Děti jim vzorně zazpívaly písničky, zatančily a zarecitovaly básničky. Celý den malí čertíci a andílci pracovali v centrech, kde na ně čekaly matematické rébusy, křížovky, barevné počítání, andělské čtení a doplňovačky. Po dobře odvedené práci si děti vymalovaly čertí masky a pochutnaly si na perníčcích od paní Vamberské. Moc děkujeme!   

Den s Luciferem ve II. C

Den s Luciferem ve II. C

Jana Nedvědová

Vloženo: včera v 8:14

Čertí tématika nás v pondělí 6.12. , kdy má svátek Mikuláš, provázela po celý den. Děti ve II.C se proměnily v čertíky a čekala je nejenom sladká odměna od Mikuláše za vzorné chování, ale také úkoly, které jim nachystal sám Lucifer. Pekelné úkoly prověřovaly znalosti z českého jazyka i matematiky a za každý splněný úkol čertíci sbírali razítka. Podle počtu razítek je čekala čertovská odměna. Tancovalo se i vyprávělo - zkrátka pekelné učení, jak má být. 

Čertí radovánky ve II. A a C a III. A a C

Čertí radovánky ve II. A a C a III. A a C

Jana Nedvědová

Vloženo: 6. prosince v 14:39

Čertí chasa si třídy rozdělila - poslední skupina navštívila druháčky a třeťáky, s fotoaparátem je doprovodili Ondřej Šťastný a Matyáš Gottfried z VIII. B.  

Čertí chasa v I. D, II. B, III. B a IV. B

Čertí chasa v I. D, II. B, III. B a IV. B

Jana Nedvědová

Vloženo: 6. prosince v 14:21

Veliké poděkování patří našim asistentům, kteří se navlékli do kostýmů čertů a Mikulášů a děvčatům z VIII. C, které se samy nabídly, že zajistí andělskou družinu. Můžete hádat, kdo se skrýval v kterém kostýmu....Prozradíme, že největší a nejstrašnější čert byl pan asistent Franc smiley   

Čertí pochůzka - I. A, C, D a V. A

Čertí pochůzka - I. A, C, D a V. A

Jana Nedvědová

Vloženo: 6. prosince v 14:08

V pondělí 6.12. vyrazila čertí chasa k nejmenším školákům. Mikuláš, čerti a andělé navštívili všechny třídy 1. stupně, hříšníkům promluvili do duše, hodné pochválili, všechny děti odměnili sladkostmi. Děti byly odvážné, téměř se nebály, možná také proto, že už měly čertovské pochůzky nacvičené z neděle z domova.... Tuto pekelnou skupinu nafotili Štěpán Zbořil a Matěj Šafránek z IX. A, děkujeme jim.   

IV. A v Chaloupkách

IV. A v Chaloupkách

Jana Nedvědová

Vloženo: 30. listopadu v 13:15

Týden od 22.11. do 26.11. strávili čtvrťáci z áčka v pobytovém ekocentru Chaloupky Kněžice, kde pro ně byl připravený výukový program Historie všedního dne. Že třída odjela, jsme považovali v dnešní době karantén za malý zázrak. Děti v Chaloupkách strávily nádherný týden, paní učitelka nám jejich program popsala velmi podrobně: 

Tváře měsíce listopadu

Tváře měsíce listopadu

Jana Nedvědová

Vloženo: 29. listopadu v 10:26

Jsme velmi rádi, že i v listopadu jsme mohli ocenit další partu dětí a poděkovat jim....

Ludvík u prvňáčků s programem Hrajeme si spolu

Ludvík u prvňáčků s programem Hrajeme si spolu

Jana Nedvědová

Vloženo: 29. listopadu v 10:20

Paní lektorka Ida s Ludvíčkem působí v těchto dnech i v prvních třídách, zde děti prochází programem Hrajeme si spolu. Je zaměřený na posílení spolupráce, ohleduplnosti, zvládání případných konfliktních situací, prevenci šikany a agrese. Děti se učí vnímat výhody vzájemné spolupráce oproti soupeřivosti, uvědomí si, že je třeba být při hraní trpělivý, umět chvíli počkat, dát prostor kamarádovi.  

 

Ludvík opět dorazil do II. B

Ludvík opět dorazil do II. B

Jana Nedvědová

Vloženo: 24. listopadu v 10:09

Na listopad jsme naplánovali pokračování preventivních programů s Ludvíkem. Všechny programy jsou zaměřené na vztahy mezi dětmi a posilování pozitivního klimatu ve třídách. Projekt Etické dílny nám již několik let zajišťuje Hope4kids, z.s. Ve II. B proběhl program s názvem Buďme kamarádi - jeho název jasně vypovídá, na co byl dvouhodinový blok zaměřený. Program byl zajímavý, děti se do všech aktivit rády zapojovaly a byly rády, že je paní lektorka velmi chválila a ocenila hezké vztahy mezi dětmi ve třídě.

Projekt My family u čtvrťáků

Projekt My family u čtvrťáků

Jana Nedvědová

Vloženo: 16. listopadu v 14:18

Čtvrťáci se při hodinách angličtiny učili popisovat rodinné vztahy a psát o svých nejbližších rodinných příslušnících. Sami si také svou práci v angličtině odprezentovali. Práce je moc bavila, plakáty mají vystavené ve třídě.  

Měříme, vážíme, odměřujeme....

Měříme, vážíme, odměřujeme....

Jana Nedvědová

Vloženo: 12. listopadu v 13:03

V podzimních hodinách fyziky si sedmáci zkouší používání různých měřidel ke zjišťování hodnot fyzikálních veličin. Změřili si délku lokte, palce, pídě, sáhu i stopy, vážili a odměřovali různé objemy kapalin v odměrném válci. 

O světě nevidomých hovořila s dětmi paní Markéta Vítková

O světě nevidomých hovořila s dětmi paní Markéta Vítková

Jana Nedvědová

Vloženo: 9. listopadu v 14:31

Na chvíli “nahlédnout” do života nevidomých lidí umožnila dětem 1. stupně paní Markéta Vítková. Přiblížila nám, jak nesmírně těžký je život bez tak důležitého smyslu, kterým je zrak. Všichni si zkusili poslepu se orientovat na svém místě v lavici, v penálu, pak se každý zkusil podepsat, namalovat jednoduchý obrázek nebo poznat drobný předmět v dlani. Kdo měl zájem, vyzkoušel si i chůzi se slepeckou hůlkou nebo se podíval přes speciálně upravené brýle, které simulovaly různé poruchy zraku. Všichni jsme měli možnost si uvědomit, jak důležitou roli v našich životech zrak hraje.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání