TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

II. C tvořila v GASKu

II. C tvořila v GASKu

Jana Nedvědová

Ve středu 27.11. se druháčci vypravili na výtvarnou dílnu do GASKu. Obraz Antonína Slavíčka zavedl děti do atmosféry podzimního parku a pak už následovalo samotné výtvarné tvoření...    

Etické dílny ve 2. a 3. ročníku

Etické dílny ve 2. a 3. ročníku

Jana Nedvědová

Buďme kamarády a Jak se stát dobrým kamarádem jsou názvy certifikovaných programů primární prevence, které v těchto dnech probíhaly ve druhém a třetím ročníku. Opět při nich spolupracujeme s HOPE4KIDS z.s. a děti se při nich setkávají s Idou a Ludvíkem, které už dobře znají a vždy se na ně těší.   

Zúčastnili jsme se Sedleckého charitativního jarmarku

Zúčastnili jsme se Sedleckého charitativního jarmarku

Jana Nedvědová

V sobotu 23.11. jsme se zúčastnili Sedleckého předvánočního charitativního jarmarku.  Mladší děti vystoupily s pásmem koled a vánočních písní.  Malí zpěváci sklidili bouřlivý potlesk a už teď se těší na další vystoupení, které je naplánované na 30.11. v Malíně. Součástí  jarmarku byl také stánkový prodej, kde naše děti prodávaly  vlastnoručně vyrobené adventní dekorace.  Byla to ale jen malá ukázka - náš tradiční předvánoční jarmark je tentokrát naplánovaný na 6.12. a proběhne na Palackého náměstí. Těšíme se na viděnou!  

Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky starých nepotřebných mobilů

Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky starých nepotřebných mobilů

Jana Nedvědová

Děkujeme všem, kteří si vzpomněli, provedli doma inventuru a pokud našli starý, nepotřebný mobil, přinesli ho do školy a odevzdali do sbírky. Výtěžek sbírky jde ve prospěch aktivit Jedličkova ústavu.  

Národní technické muzeum navštívili sedmáci

Národní technické muzeum navštívili sedmáci

Jana Nedvědová

V pátek 22.11. se sedmáci vypravili na exkurzi do NTM -  konala se v rámci projektu OPVVV a byla zdarma. Děti absolvovaly komentovanou prohlídku rudného a uhelného dolu, prohlédly si expozici Chemie kolem nás, navštívily fotokomoru a na závěr si už samostatně prohlédly hlavní sál. V něm je prostor věnovaný dopravě - historii automobilů, motocyklů, jízdních kol, letadel a lodní a železniční dopravě.     

Zkoumáme vlastnosti kapalin - VIII. A, B

Zkoumáme vlastnosti kapalin - VIII. A, B

Jana Nedvědová

V hodinách fyziky si osmáci v praktických aktivitách vyzkoušeli zvyšovat a snižovat povrchové napětí vody, měnit hustotu látek a dokázat Pascalův a Archimedův zákon. Na závěr projektu si ve skupinách připravili prezentace o zařízeních, která využívají vlastnosti kapalin, například ponorka, remorkér, zdymadlo, vodojem,  . a seznámili s nimi své spolužáky.   

Pozvánka na Den otevřených dveří na VOŠ,SPŠ a JŠ Kutná Hora

Jana Nedvědová

Na žádost vedení VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora zveřejňujeme pozvánku na Den otevřených dveří, který se koná 30.11. 2019. Bližší informace najdete v příloze.   

 

 

Natáčení do pořadu Tamtam se zúčastnila část IV. B

Natáčení do pořadu Tamtam se zúčastnila část IV. B

Jana Nedvědová

Ve středu 20.11. se čtvrťáci na pozvání vypravili do Muzea knihtisku, kde si mohli vyzkoušet televizní natáčení. Prohlédli si kamery, ozvučovací techniku, osvětlení, dozvěděli se, kdo všechno se na natáčení pořadů podílí. A pak už se natáčelo...Děti si kromě jiného vyzkoušely tisk na sto let starém knihtisku a vlastnoručně vytištěné vánoční přání si mohly odnést. Během natáčení výborně spolupracovaly a byly pochváleny. Pokud se chcete podívat, ve vysílání budou na programu  Déčko  30.11. v pořadu Tamtam. 

Ukázková hodina u prvňáčků

Ukázková hodina u prvňáčků

Jana Nedvědová

V úterý 19.11.  měli prvňáčci milou návštěvu - na to, co vše se již naučili a jak pracují, se přišli podívat jejich rodiče a prarodiče. Děti mají velkou pochvalu - snažily se, pracovaly se zaujetím a zápalem, sklidily od rodičů potlesk. Velké poděkování patří i paním učtelkám,které dětem poutavé vyučování každý den připravují, vzorně je při školní práci vedou a jsou jim velkou oporou.      

Jak se žilo v Kutné Hoře - VII. D

Jak se žilo v Kutné Hoře - VII. D

Jana Nedvědová

V rámci výuky dějepisu si žáci VII. D užili v úterý 12.11.  výukový program Jak se žilo v Kutné Hoře (spolek Pod horami).  Žáci si nejprve připomněli heraldickou symboliku kutnohorského znaku, dále se seznámili s historií vzniku místních částí, jejichž součástí je i Žižkov. Velmi napínavé bylo pátrání po zbytcích městských hradeb, které byly ve středověku nedílnou součástí obrany města. Jedno z míst  žáky zaujalo obzvlášť – tzv. Katova branka,  kterou kat vcházel do města, aby vykonal svoji práci. Tímto místem je okolí hotelu U Kata.

Patronát I.A a VIII. C

Patronát I.A a VIII. C

Jana Nedvědová

V pondělí 18. 11. se setkaly opět děti z I. A se svými patrony z VIII. C. Setkání s názvem Poletíme spolu ...bylo zábavné a pracovní - osmáci a paní učitelka Dáňová vymysleli, že potvrdí kamarádství a spolupráci obou tříd otisknutím rukou na zeď v hudebně, kmenové učebně VIII. C a vytvořením krásných lampiónů přátelství. Malé děti si to užily a s pomocí velkých kamarádů všechno zvládly. 

Výsledky hlasování v projektu Školní participativní rozpočet

Jana Nedvědová

V týdnu od 11.11. proběhlo hlasování v rámci projektu Školní participativní rozpočet. Celkem jsme mezi 16 nápadů rozdělili 2093 hlasů A jak vše dopadlo? 

Tonda Obal na cestách

Tonda Obal na cestách

Jana Nedvědová

V pondělí 18.11. se 14 tříd převážně I. stupně zúčastnilo hodinového programu o třídění odpadu Tonda Obal na cestách. Děti si během velmi podrobné prezentace společně s lektory připomněly a rozšířily znalosti o tom, jak, kam a proč se odpad třídí, a co se z něj dále vyrábí, prohlédly si  vzorky recyklovaných materiálů., osahaly si je a rozhodovaly, do kterých kontejnerů obrázky odpadů patří. Na chodbách školy jsou nově umístěné nádoby na tříděný odpad - doufáme, že v nich budou končit ty správné materiály.       

30 Pád železné opony - deváťáci

30 Pád železné opony - deváťáci

Jana Nedvědová

V pondělí 18.11. se zúčastnili deváťáci již 15. ročníku projektu Měsíc filmu na školách - Příběhy bezpráví. Letos byl věnován 30. výročí listopadové revoluce v roce 1989, toto důležité období v historii našeho státu nám  přiblížily filmy Z dopisů psaných přes železnou oponu a Z deníku Ivany A.  

1. turnaj  Kutnohorské ligy v miniházené jsme vyhráli

1. turnaj Kutnohorské ligy v miniházené jsme vyhráli

Jana Nedvědová

V pátek 15.11. zahájiíl 12. ročník turnaje Kutnohorské školní ligy v miniházené. Naši malí sportovci do něj vstoupili výborně - zvítězila obě  družstva. Eliška Rudolfová (kategorie 1. - 3. ročník) si navíc odnesla ocenění pro nejlepšího brankáře a Natálie Svobodová (kategorie 4. - 5. ročník) diplom pro nejlepšího hráče. Gratulujeme mužstvům i děvčatům k výborným výkonům a přejeme, ať se daří i nadále!  

Hrajeme si spolu - I. A a I. C

Hrajeme si spolu - I. A a I. C

Jana Nedvědová

I ostatní prvňáčky navštívila Ida s Ludvíkem. Prožili společně dvě hodiny plné her, kde si  děti vyzkoušely, že společnými silami zvládnou všechno lépe a rychleji a uvědomily si, jak je důležité se k sobě pěkně a kamarádsky chovat. Užily si nášlapný chodníček, sklízely a předávaly si řepu, urovnaly vztahy mezi plyšáky, kteří si nechtěly hrát mezi sebou...a přitom se učily čekat, pomáhat si, spojit síly a říci ne. Už teď se těšíme na další setkání!  

Jak se žilo služebnictvu - VIII. A a VIII. C

Jak se žilo služebnictvu - VIII. A a VIII. C

Jana Nedvědová

Ve středu 13.11. se vypravili osmáci v rámci výuky dějepisu na exkurzi na Kačinu. Absolvovali zde program zapsaného spolku Pod horami s názvem Jak se žilo služebnictvu. Programy jsou dotované, doprava je pro žáky kutnohorských škol zdarma, snížené je i vstupné. A jako vždy - byli jsme spokojení i s obsahem. Zpáteční cesta k autobusu byla zkouškou naší odolnosti vůči rozmarům počasí, jak můžete vidět na fotkách...  

Turnaj ve vybíjené

Turnaj ve vybíjené

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 14.11. jsme uspořádali pro žáky 2. - 4. ročníku turnaj ve vybíjené. Malí sportovci bojovali nadšeně, v duchu fair play, nejraději by byli na hřišti všichni , ale to opravdu nebylo možné, počet členů jednotlivých družstev byl samozřejmě omezený. A vítězné třídy? II. A, III. D a IV. B. Gratulujeme! 

VI. B a VI. C na exkurzi ve Všestarech

VI. B a VI. C na exkurzi ve Všestarech

Jana Nedvědová

Archeopark pravěku Všestary navštívili šesťáci v úterý 12.11. v rámci výuky dějepisu. V pravěké vesnici si tady upevnili a shrnuli poznatky o tomto období. Vlastnoručně si vyzkoušeli některé činnosti, například drcení obilí, broušení kamene, sekání dřeva a hod oštěpem. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání