TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Prvňáčci v terénu

Prvňáčci v terénu

Jana Nedvědová

Vloženo: 18. května v 14:07

Ve středu 11. 5. se prvňáčci z áčka a déčka vypravili prověřit svoji zdatnost - paní učitelky pro ně připravily šestikilometrový turistický pochod přes Královskou procházku, na Rovina, se zakončením v parku pod Vlašským dvorem. Cestou děti plnily úkoly a získávaly tak řadu nových vědomostí - určovaly dobu rozkladu odpadů v přírodě, rozpětí křídel různých dravců, poznávaly druhy stromů, turistické značky, určovaly světové strany, zvířata, která žijí ve starých stromech, řešily pohádkové kvízy, při kterých si procvičily čtení a psaní. Na závěr se osvěžily v parku pod Vlašským dvorem a zasoutěžily si. Vycházka se dětem moc líbila, našly si i nové kamarády z vedlejší třídy... 

Stříbro a zlato v miniházené

Stříbro a zlato v miniházené

Jana Nedvědová

Vloženo: 17. května v 14:44

Ve čtvrtek 12.5. se konal další turnaj v kutnohorské miniházené, tentokrát na Sokoláku. Naši mladší házenkáři vybojovali stříbro, starší opět zlato. David Pařízek a Dušan Čábelka si odnesli diplom pro nejlepší střelce. Poslední turnaj bude začleněný do programu městských olympijských her. Malým sportovcům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí do závěrečného turnaje, který rozhodne o konečném pořadí. 

IV. A v Barboře a zahradách GASK

IV. A v Barboře a zahradách GASK

Jana Nedvědová

Vloženo: 16. května v 10:56

Návštěvu chrámu svaté Barbory využila paní učitelka ve IV, A  k propojení předmětů výtvarná výchova a člověk a jeho svět. Po prohlídce Barbory totiž zůstali v zahradách GASK, kde si popovídali o významu přírody, o přírodě živé a neživé. Pak si každý vybral svůj koutek živé přírody v zahradách  a pouze obyčejnou tužkou ho nakreslil s využitím vlastní fantazie...

III. C strávila školní týden v Chaloupkách

III. C strávila školní týden v Chaloupkách

Jana Nedvědová

Vloženo: 15. května v 19:59

V týdnu od 2. 5. vyměnili třeťáci z céčka školní lavice za pobyt v přírodě v ekocentru Chaloupky Kněžice na Vysočině.  Čekal zde na ně program Živly a děti prožily opravdu nezapomenutelný týden.  Program den po dni nám popsala paní učitelka...    

Čtvrťáci z áčka prezentovali výsledky své práce

Čtvrťáci z áčka prezentovali výsledky své práce

Jana Nedvědová

Vloženo: 13. května v 13:31

Čtvrťáci mají v předmětu člověk a jeho čas v dubnu na programu téma Poznáváme živé organismy a učí se o rostlinách a živočiších. Jak se věnovali tomuto tématu v áčku? Děti si vylosovaly  jednoho živočicha a samostatně o něm připravily prezentaci pro ostatní. Mohly si vybrat - připravit prezentaci buď v podobě plakátu nebo na PC v PowerPointu. Základy práce v PowerPointu si děti osvojily ve škole pod vedením paní učitelky Všichni se vzorně připravili a zdárně spolužákům svého živočicha přiblížii, paní učitelka mohla jen chválit.

IV. B navštívila chrám svaté Barbory

IV. B navštívila chrám svaté Barbory

Jana Nedvědová

Vloženo: 13. května v 13:14

V úterý 10.5. se čtvrťáci z béčka vypravili na exkurzi jen přes silnici - na prohlídku chrámu svaté Barbory. Paní průvodkyně se dětem nesmírně věnovala, šikovný muzikant Vojta mohl dokonce vyzkoušet varhany a svým spolužákům na ně zahrát. Děti byly z prohlídky nadšené, máme opravdu štěstí, že přímo naproti naší škole je takový architektonický skvost. 

Pozvánka na schůzku rodičů budoucích prvňáčků

Pozvánka na schůzku rodičů budoucích prvňáčků

Vloženo: 12. května v 20:31

Platnost do: 13. června v 23:59

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na schůzku rodičů budoucích školáků, která se uskuteční v pondělí 13. 6. 2022 od 16 hodin. Schůzky proběhnou odděleně v jednotlivých třídách už přímo s "vaší" paní učitelkou. Pozvání vám v týdnu od 16. 5. přijde na kontaktní email, případně dopisem na adresu. V této pozvánce bude uvedena třída, do které je vaše dítě zařazeno. Z důvodu GDPR nezveřejňujeme jmenné seznamy dětí jednotlivých tříd. Snažili jsme se v maximální míře vyhovět všem požadavkům, které jste nám napsali. Úplně vše se ale nikdy nepodaří, protože pro složení tříd platí i řada dalších kritérií, které zohledňujeme. Paní učitelky udělají vše pro to, aby děti chodily do školy rády, cítily se tu dobře a bezpečně a vytvořily si navzájem ve třídě nové  přátelské vztahy. Těšíme se na viděnou. 

HAPPY MOTHER´S DAY - IV. A a IV. C

HAPPY MOTHER´S DAY - IV. A a IV. C

Jana Nedvědová

Vloženo: 12. května v 20:15

Děti ze IV, A a IV. C nezapomněly na svátek maminek ani v angličtině, protože paní učitelka připravila na toto téma projekt. Malí angličtináři si mohli vybrat, zda budou tvořit plakát nebo kytičky, do kterých psali o tom, jaké jsou jejich maminky.  A protože maminky jsou ty nejmilejší, ve všech výtvorech se to hemžilo krásnými přídavnými jmény, které děti pro svoji maminku vybraly... 

II. C si užívá plavecký výcvik

II. C si užívá plavecký výcvik

Jana Nedvědová

Vloženo: 10. května v 14:28

Plavecký výcvik mají děti z II. C naplánovaný na druhé pololetí, výuku zahájily v únoru a budou plavat až do června. Podle slov paní učitelky se na čtvrteční plavání těší již od pondělí a odpočítávají dny, kdy zase budou moct plavat. Všichni se v plaveckých dovednostech pomalu zlepšují a výuku ve vodě si užívají. Těší nás to, plavání považujeme za nesmírně důležitou dovednost a jsme rádi, že děti mohou na plavecký výcvik jezdit.   

 

IV. B si užila senzační týden v Chaloupkách

IV. B si užila senzační týden v Chaloupkách

Jana Nedvědová

Vloženo: 10. května v 13:52

Čtvrťáci z béčka strávili týden od 2.5. v pobytovém ekocentru Chaloupky Kněžice na Vysočině. Kromě kásně čistého životního prostředí čekali na děti zkušení lektoři, kteří jim pomohli nahlédout do tajů přírody. Program Živly byl nabitý a pestrý - děti lovily zvířátka z rybníka i v lese, střílely z luku, hrály si s ohněm, pracovaly v lese s pilou a sekerou, krmily zvířátka na menší farmě v areálu, navštívily větší farmu, užily si táborák se špekáčky i následující bojovku a prováděly spoustu dalších činností, vše samy zkoumaly, zkoušely, zažily, dosavadní poznatky propojily s nově nabitými zkušenostmi a dovednostmi. Jsme přesvědčeni, že jsme si zde užili týden, na který dlouho nezapomeneme.  

 

Šesťáci navštívili letiště Kolín

Šesťáci navštívili letiště Kolín

Jana Nedvědová

Vloženo: 9. května v 14:02

V pátek 6.5. se šesťáci z béčka vypravili do Kolína na letiště. Seznámili se zde s různými typy letadel, jejich historií a s tím, co obnáší řízení letadla. Exkurzi jsme si moc užili a spokojení se vraceli domů do Kutné Hory. Návštěvu zajistil dětem pan Jirmus, tatínek našeho žáčka, děkujeme mu. 

Děti z II. B se proměnily ve stavitele věží

Děti z II. B se proměnily ve stavitele věží

Jana Nedvědová

Vloženo: 9. května v 9:50

Děti z II.B se ve čtvrtek 4.5. na chvíli staly staviteli věží. Paní učitelce pomáhal při realizaci projektu odborník z praxe z oblasti stavitelství a architektury. Děti si s ním nejprve povídaly o nejznámějších českých i světových věžích a rozhlednách, řešily, k čemu slouží a jak je možné, že při své výšce odolávají všem nepříznivým vlivům přírody a nespadnou. Práce byla velmi rozmanitá - každý pracoval sám, ve dvojicích, ve skupinách a nechyběla ani společná kooperace celé třídy. Poté děti stavěly podle plánku různé stavby, zkoušely jejich stabilitu a vyvrcholením práce byla stavba architektonického unikátu - hotelu a vysílače na Ještědu o celkové výši 111 pater. Děti tento projekt velmi zaujal a naprosto pohltil a už teď se těší na další.

Kouzelná magnolie

Kouzelná magnolie

Jana Nedvědová

Vloženo: 5. května v 8:54

Naši krásnou magnolii před školou obdivují všichni, kdo okolo ní chodí, samozřejmě především v období, kdy kvete. Před několika lety jsme ji využili pro zápis do České knihy rekordů, často se u ní fotíme....Nyní ji využili páťáci z déčka při výtvarné výchově. Použili její květy a tvořili krásné obrazce v plenéru, kreativitě se nekladly meze....Některé výtvory dokonce posloužily ke sportovnim aktivitám smiley 

Čtvrťáci pracují v angličtině projektovou metodou

Čtvrťáci pracují v angličtině projektovou metodou

Jana Nedvědová

Vloženo: 5. května v 7:56

Při výuce všech předmětů využíváme kromě jiných postupů i projektovou metodu. Čtvrťáci z céčka tímto způsobem pracovali na téma moje oblíbená kniha, v áčku a béčku zase představovali svého kamaráda. Děti nejprve  při krátkých rozhovorech zjistily potřebné informace, pak je zapsaly a nakonec odprezentovaly ostatním - vše samozřejmě v angličtině. Výsledkem jsou moc hezké plakáty s fotografiemi. 

Stříbro si přinesla děvčata z vybíjené

Stříbro si přinesla děvčata z vybíjené

Jana Nedvědová

Vloženo: 3. května v 13:47

V pátek 29.4. se na Sokoláku odehrál okresní přebor ve vybíjené dívek. Naše děvčata se pustila do hry s chutí a elánem a vybojovala stříbrné medaile - všichni jsme měli velkou radost.  O den dřív se konala soutěž hochů, ti nebyli tak úspěšní a obsadili 5. místo. Děvčatům blahopřejeme ke krásnému úspěchu! 

Čarodějnický rej ve III. A

Čarodějnický rej ve III. A

Jana Nedvědová

Vloženo: 2. května v 13:41

Na pátek 29.4. naplánovala paní učitelka pro děti ve III. A čarodějnický rej. A tak se v lavicích usadili čarodějové a čarodějnice a učili se netradiční disciplíny - kouzlit, vařit čarodějnický lektvar a tančit. Všichn si to moc užili!  

Šesťáci trénovali dovednosti v první pomoci

Šesťáci trénovali dovednosti v první pomoci

Jana Nedvědová

Vloženo: 2. května v 9:21

Nesmírně důležité dovednosti - jak poskytnout první pomoc a ošetřit různá poranění - trénovali v pátek 29.4. šesťáci pod vedením nejpovolanějším. Zavítala mezi nás totiž paní Romana Kunášková, která pracuje na Záchranné službě v Čáslavi. Připomněla dětem důležité zásady, vše předvedla a také děti měly možnost vyzkoušet si v praxi život zachraňující úkony i ošetření. Paní Kunáškové velice děkujeme, že si v nabitém programu našla čas a strávila s námi téměř celé dopoledne, 

Anetka si v krajském kole recitační soutěže vedla výborně

Anetka si v krajském kole recitační soutěže vedla výborně

Jana Nedvědová

Vloženo: 1. května v 21:17

Anetka Wagenknechtová z II. B  si vedla výborně také v krajském kole recitační soutěže Dětská scéna 2022. Ve veliké konkurenci její výkon ocenila porota čestným uznáním. Anetka sama říká, že si soutěž užila a vůbec se nebála - a tak to má být. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy, gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.  

Co se dělo v dalších dílnách?

Co se dělo v dalších dílnách?

Jana Nedvědová

Vloženo: 1. května v 20:49

Vyučující připravili velmi zajímavý program ve všech dílnách - řada jich byla zaměřená na roboty, další na zdokonalení v angličtině, vyráběly se putovní kamínky, čarodějnicky se tvořilo, vypravili jsme se údolím Vrchlice....zkrátka každý si mohl vybrat podle svého zájmu. 

O projektovém dni jsme navštívili Svět Medúz

O projektovém dni jsme navštívili Svět Medúz

Jana Nedvědová

Vloženo: 1. května v 20:26

Další skupina dětí se o projektovém dni vypravila vlakem do Prahy na Arkády Pankrác, kde navštívily Svět Medúz. Jedná se o zcela unikátní světový projekt, kde se pod jednou střechou prolíná ohromující život medúz s audiovizuálnímí efekty. Na prostoru přes sedm set metrů čtverečních najdete 38 akvárií, ve kterých je k vidění přes 30 druhů medúz. Návštěvníci se mohou těšit také na videomaping a unikátní atrakce. Pokud máte zájem, můžete si prohlédnout zcela originální fotky, které jsme zde pořídili. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání