TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Nabídka volnočasových aktivit pro žáky

Jana Nedvědová

V následující příloze si můžete prohlédnout nabídku zájmových kroužků a sportovních aktivit pro žáky školy. Děti tuto nabídku dostanou také v tištěné podobě. Kroužky, které pracují ve školní družině, si rodiče hlásí tam.    

Schůzka školního parlamentu - 7. 2.

Jana Nedvědová

Další schůzka školního parlamentu je naplánovaná na pátek 7.2., jako vždy v 7,15 hodin v hudebně. Parlamentáři, nezapomeňte prosím!   

Plán na měsíc leden

Plán na měsíc leden

Jana Nedvědová

Zahajujeme rok 2020... Co nás čeká hned v lednu? Především budeme muset zabrat s učením, protože nás čeká pololetní hodnocení naší práce. Budou pokračovat Etické dílny, malí školáci navštíví planetárium, vydají se do GASKu, pro starší začínají okresní kola vědomostních soutěží a olympiád. V závěru měsíce si odpočineme - hned po vysvědčení budou jednodenní pololetní prázdniny...    

Shromáždění mladších žáků

Shromáždění mladších žáků

Jana Nedvědová

V pondělí 2.12. se konalo poslední shromáždění mladších školáků v tomto kalendářním roce. Poprvé se ho zúčastnili  i prvňáčci. Vzorně připravení třeťáci vystoupili se svými příspěvky a přečetli nám, co vše již od září zažili a prožili. Paní ředitelka popřála dětem krásné Vánoce a prázdniny a abychom se na vánoční atmosféru naladili, zhlédly děti krátký úryvek z pohádky Anděl páně. 

Čertí patronát VIII. C a I. A

Čertí patronát VIII. C a I. A

Jana Nedvědová

Na pondělí 2.12. připravili osmáci pro prvňáčky čertovskou hodinu. Společně vyrobili peklo plné originálních čertů a čertic, zahráli si čertovské kuželky a nechyběla ani čertovská perníková nadílka...

Putování za památnými stromy - projekt VI. C

Putování za památnými stromy - projekt VI. C

Jana Nedvědová

Projekt Putování za památnými stromy začal 6.11., kdy se děti společně s lektorkou Pod horami  vydaly z Vorlíčkových sadů na okružní cestu kolem Jezuitské koleje, Hrádku, sv. Jakuba k Vlašskému dvoru a cestou se zastavovaly u kutnohorských památných stromů.  Připomněly si rovněž významné osobnosti a památníky významných událostí. Se získaným materiálem pak dále pracovaly v hodinách zeměpisu, vytvořily mapu cesty s významnými body, výsledky své práce prezentovaly ostatním. .    

Tváře měsíce listopadu

Tváře měsíce listopadu

Jana Nedvědová

V listopadu nás potěšila řada dětí (protože se blíží Vánoce, fotku jsme trochu upravili...)

Navštívili jsme vánoční Vídeň

Navštívili jsme vánoční Vídeň

Jana Nedvědová

V úterý 3.12.  jsme se vypravili do vánočně vyzdobené Vídně za poznáváním i vánoční atmosférou. Protože o zájezd byl velký zájem, na cestu se vypravily dva plné autobusy. Prohlédli jsme si Hundertwasserhaus, druhá naše zastávka byla v Schönbrunnu a poté následovala prohlídka historického centra zakončená návštěvou tradičních vánočních trhů před radnicí. Návštěva Vídně se nám moc líbila, můžeme ji všem doporučit.         

I. C a II. B na tvrzi v Malešově

I. C a II. B na tvrzi v Malešově

Jana Nedvědová

V úterý 3.12. se I. C a II. B vypravili na exkurzi do zrekonstruované tvrze v Malešově. Dozvěděli se, jak žili lidé ve středověku, proč si stavěla nedobytná sídla, jak se bránili případným nepřátelům. Děti prošly celou tvrz, viděly repliku vracího stroje, jak se spouštěly padací dveře... Pan průvodce jim vyprávěl, jak se ve středověku slavily Vánoce, jaká jídla připravovala šlechta a jaká poddaní. Nakonec jsme si upekli perníčky a nazdobili je jako ve středověku. Návštěvu tvrze všem doporučujeme, ale dáme vám radu - hodně teple se oblékněte, mají tam zimu jako v morně.... 

Čertovská chasa řádila ve škole

Čertovská chasa řádila ve škole

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 5. 12. bylo po ránu ve škole hodně rušno - jako každý rok i letos se mezi děti společně s Mikulášem a anděly vypravila čertovská chasa. Mikulášové měli přesné informace - kdo zlobí, kdo je vzorný, koho si mají čerti vzít do parády - a ti se rozhodně nenechali pobízet. Četovská chasa tentokrát nevynechala ani sborovnu, kde jsou ale samozřejmě pouze hodní vyučující, a tak odešla s nepořízenou...Veliké poděkování patří všem deváťákům a Šárce z VIII. A, kteří společně obchůzku pro mladší školáky zajistili, byla velmi vydařená.     

VIII. C pekla

VIII. C pekla

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek odpoledne si osmáci zabrali školní kuchyň a pod vedením třídní paní učitelky se dali do pečení vánočních perníčků. Účastnit se museli povinně i pánové, jsme přesvědčeni, že tyto dovednosti jednou určitě uplatní... 

Prvňáčci a II. B v Dačického domě

Prvňáčci a II. B v Dačického domě

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 5.12. se prvňáčci a II. B vypravili do Dačického domu, kde byl pro děti připravený program. Čekali je čerti, andělé,  Mikuláš i svatý Petr, kterým musely ukázat, že se nebojí a  splnit spoustu nápaditých úkolů. Za svoji snahu byly děti odměněny dárečky.

 

Vánoční jarmark se vydařil

Vánoční jarmark se vydařil

Jana Nedvědová

Na pátek 6. 12. jsme naplánovali vánoční jarmark - poprvé se konal na Palackého náměstí. Oba stánky byly plné vánočních dekorací, na jejichž výrobě se podílela značná část dospělých i žáků naší školy. Prodejci z řad dětí se měli co otáčet celé dopoledne, snad se přitom zahřáli a nebudou marodit...  V kasičkách jsme napočítali celkem 32 847 Kč, které budou uloženy do rezervního fondu školy a použity na podporu činnosti školy. Děkujeme všem, kteří nám přispěli, doufáme, že jim naše vánoční výrobky budou dělat radost.   

Vánoce na Hrádku - IV. B, IV. C

Vánoce na Hrádku - IV. B, IV. C

Jana Nedvědová

Vánoce na Hrádku si v pátek 6.12. užili naši čtvrťáci. Prohlédli si expozici starých hraček, vyslechli povídání o tradicích dřívějších Vánoc, viděli, jak se zdobil vánoční stromeček, jak vypadal štědrovečerní stůl našich prababiček. Závěrečný kvíz prověřil, jak pozorně jsme poslouchali. Součástí programu byla i tvořivá dílna, kde si děti vyrobily andílka z ovčího rouna. Všem se návštěva Hrádku líbila a naladila nás na již nadcházející vánoční čas...

Těšíme se na Vánoce - VIII. C

Těšíme se na Vánoce - VIII. C

Jana Nedvědová

V mnoha třídách se začínají v těchto dnech objevovat vánoční stromečky, nejinak je tomu v VIII. C. Osmáci si strom sami vybrali, vlastnoručně do školy donesli a ozdobili. V hudebně, jejich kmenové třídě,  je teď radost učit - krásně to tam voní...

Jak postupuje projekt Post Bellum?

Jak postupuje projekt Post Bellum?

Jana Nedvědová

Obě pracovní skupny deváťáků se velmi svědomitě věnují práci na projektu Příběhy našich sousedů, který zaštiťuje společnost Post Bellum.  Obě skupiny mají vybrané "své" pamětníky - paní Morawskou a pani Chvojkovou, osobně se s nimi setkaly a pořídily si materiál pro další práci. Vlastnímu natáčení předcházela v listopadu návštěva Archivu bezpečnostních složek v Praze a workshop Jak natáčet pamětníka. Nyní budou shromážděné materiály zpracivávat. Všichni se těšíme na slavnostní večer, kde budou jednotlivé příběhy prezentovány...,

Deváťáci navštívili Židovské město

Deváťáci navštívili Židovské město

Jana Nedvědová

V pondělí 9.12.  se deváťáci vypravili do Prahy do Židovského města na program Hanin kufřík. Seznámili se s osudy pěti židovských dětí za druhé světové války. Součástí programu byla i návštěva Pinkasovy a Staronové synagogy a Židovského hřbitova. Exkurze se koná každý rok jako součást výuky moderních dějin našeho státu.   

Vánoční besídka nás potěšila

Vánoční besídka nás potěšila

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 12.12. proběhla v aule školy vánoční besídka, dopoledne pro děti, odpoledne pro rodiče. Více než sto dětí zpívalo, hrálío, podílelo se na přípravě a organizaci...Všem patří poděkování, besídka se nám líbila, doufáme, že i diváci byli spokojení, dobře se pobavili a oddychli si, když se vánočnímu stromečku podařila nasadit hvězda na špičku....  

Vánoční besídka v III. A

Vánoční besídka v III. A

Jana Nedvědová

Na čvrtek 12. 12. odpoledne naplánovali třeťáci z áčka svoji vánoční besídku pro rodiče s názvem Detektivní kancelář. Pilně se připravovali a v rámci tréninku besídku několikrát zahráli pro děti z jiných prvostupňových tříd... Večer pro rodiče děti hrály krásně, odměnou jim byla velká pochvala a potlesk.   

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání