TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Nabídka volnočasových aktivit pro žáky

Jana Nedvědová

V následující příloze si můžete prohlédnout nabídku zájmových kroužků a sportovních aktivit pro žáky školy. Děti tuto nabídku dostanou také v tištěné podobě. Kroužky, které pracují ve školní družině, si rodiče hlásí tam.    

Pohár hejtmana středočeského kraje - vítězství a postup do kraje

Pohár hejtmana středočeského kraje - vítězství a postup do kraje

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 7.11. se hrál na Klimešce Pohár hejtmana středočeského kraje ve florbale, své síly poměřili mladí florbalisté ze 3. – 5. ročníku. Náš tým zvíztězil a vybojoval si tak postup do krajského kola, které proběhne 21. listopadu v Mělníku. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí! 

III. A v knihovně

III. A v knihovně

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 7.11. třeťáci navštívili městskou knihovnu, kde se zúčastnili autorského čtení spisovatelky a ilustrárorky Markéty Vítkové. Tato spisovatelka pořádá zážitkové semináře s cílem poodhalit dětem, jaké to je být nevidomý. Představila dětem  i své knihy Není moře jako moře a Narozeninová kočka. 

II. B v Muzeu čokolády

II. B v Muzeu čokolády

Jana Nedvědová

V pátek 8.11. se děti z II. B vypravily na velice zajjímavou exkurzi, podrobně nám ji popsala třídní paní učitelka...

Prezentace nápadů do projektu Školní participativní rozpočet

Prezentace nápadů do projektu Školní participativní rozpočet

Jana Nedvědová

V pondělí 11.11. jsme první dvě vyučovací hodiny věnovali prezentaci nápadů, které byly vybrány do hlasování.  První hodinu se shromáždili v aule mladší ročníky (2. - 5.), druhou starší (6. - 9.). Děkujeme všem prezentujícím, většina z nich byla výborně připravená, někteří připravili powerpointové prezentace...Teď už zbývá poslední krok - samotné hlasování, které jsme odstartovali hned dnes...Těšíme se na vítězný projekt!   

Etické dílny jsme zahájili u prvňáčků - I. B

Etické dílny jsme zahájili u prvňáčků - I. B

Jana Nedvědová

Dlouhou sérii našich setkávání s Idou Pencovou v rámci Etických dílen (primární prevence) jsme zahájili v úterý 12.11. u nejmenších školáků programem Hrajeme si spolu. Program je zaměřený na posílení spolupráce, ohleduplnosti, zvládání konfliktních situací, prevenci šikany a agrese. Ida a její maskot Ludvík vysvětlují dětem výhody vzájemné spolupráce oproti soupeřivosti, zásady kamarádského chování a upevňují vědomí, že i při hraní je třeba být trpělivý a toleranrní k ostatním. 

VI. B a VI. C na exkurzi ve Všestarech

VI. B a VI. C na exkurzi ve Všestarech

Jana Nedvědová

Archeopark pravěku Všestary navštívili šesťáci v úterý 12.11. v rámci výuky dějepisu. V pravěké vesnici si tady upevnili a shrnuli poznatky o tomto období. Vlastnoručně si vyzkoušeli některé činnosti, například drcení obilí, broušení kamene, sekání dřeva a hod oštěpem. 

Turnaj ve vybíjené

Turnaj ve vybíjené

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 14.11. jsme uspořádali pro žáky 2. - 4. ročníku turnaj ve vybíjené. Malí sportovci bojovali nadšeně, v duchu fair play, nejraději by byli na hřišti všichni , ale to opravdu nebylo možné, počet členů jednotlivých družstev byl samozřejmě omezený. A vítězné třídy? II. A, III. D a IV. B. Gratulujeme! 

Jak se žilo služebnictvu - VIII. A a VIII. C

Jak se žilo služebnictvu - VIII. A a VIII. C

Jana Nedvědová

Ve středu 13.11. se vypravili osmáci v rámci výuky dějepisu na exkurzi na Kačinu. Absolvovali zde program zapsaného spolku Pod horami s názvem Jak se žilo služebnictvu. Programy jsou dotované, doprava je pro žáky kutnohorských škol zdarma, snížené je i vstupné. A jako vždy - byli jsme spokojení i s obsahem. Zpáteční cesta k autobusu byla zkouškou naší odolnosti vůči rozmarům počasí, jak můžete vidět na fotkách...  

Hrajeme si spolu - I. A a I. C

Hrajeme si spolu - I. A a I. C

Jana Nedvědová

I ostatní prvňáčky navštívila Ida s Ludvíkem. Prožili společně dvě hodiny plné her, kde si  děti vyzkoušely, že společnými silami zvládnou všechno lépe a rychleji a uvědomily si, jak je důležité se k sobě pěkně a kamarádsky chovat. Užily si nášlapný chodníček, sklízely a předávaly si řepu, urovnaly vztahy mezi plyšáky, kteří si nechtěly hrát mezi sebou...a přitom se učily čekat, pomáhat si, spojit síly a říci ne. Už teď se těšíme na další setkání!  

1. turnaj  Kutnohorské ligy v miniházené jsme vyhráli

1. turnaj Kutnohorské ligy v miniházené jsme vyhráli

Jana Nedvědová

V pátek 15.11. zahájiíl 12. ročník turnaje Kutnohorské školní ligy v miniházené. Naši malí sportovci do něj vstoupili výborně - zvítězila obě  družstva. Eliška Rudolfová (kategorie 1. - 3. ročník) si navíc odnesla ocenění pro nejlepšího brankáře a Natálie Svobodová (kategorie 4. - 5. ročník) diplom pro nejlepšího hráče. Gratulujeme mužstvům i děvčatům k výborným výkonům a přejeme, ať se daří i nadále!  

30 Pád železné opony - deváťáci

30 Pád železné opony - deváťáci

Jana Nedvědová

V pondělí 18.11. se zúčastnili deváťáci již 15. ročníku projektu Měsíc filmu na školách - Příběhy bezpráví. Letos byl věnován 30. výročí listopadové revoluce v roce 1989, toto důležité období v historii našeho státu nám  přiblížily filmy Z dopisů psaných přes železnou oponu a Z deníku Ivany A.  

Tonda Obal na cestách

Tonda Obal na cestách

Jana Nedvědová

V pondělí 18.11. se 14 tříd převážně I. stupně zúčastnilo hodinového programu o třídění odpadu Tonda Obal na cestách. Děti si během velmi podrobné prezentace společně s lektory připomněly a rozšířily znalosti o tom, jak, kam a proč se odpad třídí, a co se z něj dále vyrábí, prohlédly si  vzorky recyklovaných materiálů., osahaly si je a rozhodovaly, do kterých kontejnerů obrázky odpadů patří. Na chodbách školy jsou nově umístěné nádoby na tříděný odpad - doufáme, že v nich budou končit ty správné materiály.       

Výsledky hlasování v projektu Školní participativní rozpočet

Jana Nedvědová

V týdnu od 11.11. proběhlo hlasování v rámci projektu Školní participativní rozpočet. Celkem jsme mezi 16 nápadů rozdělili 2093 hlasů A jak vše dopadlo? 

Patronát I.A a VIII. C

Patronát I.A a VIII. C

Jana Nedvědová

V pondělí 18. 11. se setkaly opět děti z I. A se svými patrony z VIII. C. Setkání s názvem Poletíme spolu ...bylo zábavné a pracovní - osmáci a paní učitelka Dáňová vymysleli, že potvrdí kamarádství a spolupráci obou tříd otisknutím rukou na zeď v hudebně, kmenové učebně VIII. C a vytvořením krásných lampiónů přátelství. Malé děti si to užily a s pomocí velkých kamarádů všechno zvládly. 

Jak se žilo v Kutné Hoře - VII. D

Jak se žilo v Kutné Hoře - VII. D

Jana Nedvědová

V rámci výuky dějepisu si žáci VII. D užili v úterý 12.11.  výukový program Jak se žilo v Kutné Hoře (spolek Pod horami).  Žáci si nejprve připomněli heraldickou symboliku kutnohorského znaku, dále se seznámili s historií vzniku místních částí, jejichž součástí je i Žižkov. Velmi napínavé bylo pátrání po zbytcích městských hradeb, které byly ve středověku nedílnou součástí obrany města. Jedno z míst  žáky zaujalo obzvlášť – tzv. Katova branka,  kterou kat vcházel do města, aby vykonal svoji práci. Tímto místem je okolí hotelu U Kata.

Ukázková hodina u prvňáčků

Ukázková hodina u prvňáčků

Jana Nedvědová

V úterý 19.11.  měli prvňáčci milou návštěvu - na to, co vše se již naučili a jak pracují, se přišli podívat jejich rodiče a prarodiče. Děti mají velkou pochvalu - snažily se, pracovaly se zaujetím a zápalem, sklidily od rodičů potlesk. Velké poděkování patří i paním učtelkám,které dětem poutavé vyučování každý den připravují, vzorně je při školní práci vedou a jsou jim velkou oporou.      

Natáčení do pořadu Tamtam se zúčastnila část IV. B

Natáčení do pořadu Tamtam se zúčastnila část IV. B

Jana Nedvědová

Ve středu 20.11. se čtvrťáci na pozvání vypravili do Muzea knihtisku, kde si mohli vyzkoušet televizní natáčení. Prohlédli si kamery, ozvučovací techniku, osvětlení, dozvěděli se, kdo všechno se na natáčení pořadů podílí. A pak už se natáčelo...Děti si kromě jiného vyzkoušely tisk na sto let starém knihtisku a vlastnoručně vytištěné vánoční přání si mohly odnést. Během natáčení výborně spolupracovaly a byly pochváleny. Pokud se chcete podívat, ve vysílání budou na programu  Déčko  30.11. v pořadu Tamtam. 

Pozvánka na Den otevřených dveří na VOŠ,SPŠ a JŠ Kutná Hora

Jana Nedvědová

Na žádost vedení VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora zveřejňujeme pozvánku na Den otevřených dveří, který se koná 30.11. 2019. Bližší informace najdete v příloze.   

 

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání