TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Organizace školního roku 2018/2019

S organizací školního roku 2018/2019 se můžete seznámit dále...

Plán na měsíc květen

Plán na měsíc květen

Plán na předposlední měsíc školního roku si můžete prohlédnout dále. Čeká nás řada zajímavých akcí, soutěží, začínají výjezdy, těšíme se na Pohádkovou Barboru...   

Poslední schůzka školního parlamentu - pátek 24.5.

Jana Nedvědová

Poslední schůzka školního parlamentu bude jako vždy v hudebně v 7,15 hodin v pátek 24. 5. Těšíme se na viděnou. 

Sázeli jsme strom - I. B a IX. B

Sázeli jsme strom - I. B a IX. B

Jana Nedvědová

V úterý 23.4. jsme si připomínali Den Země. Naplánovali jsme několik akcí, jednou z nich je tradiční sázení stromu. Vždy sází nejstarší s nejmladšími - deváťáci s prvňáčky. Tentokrát jsme vybrali javor babyku, přibyl v prostoru nové učebny v přírodě u školní jídelny. Prvňáčci slíbili, že na něj budou v dalších letech dohlížet, zda se mu i nás dobře roste... 

Den Země pro II. stupeň

Den Země pro II. stupeň

Jana Nedvědová

Na Den Země byla pro starší žáky připravená naučná stezka se stanovišti, na kterých jsme plnili úkoly s přírodovědnou tematikou. Bohužel na správné zálesácké opékání nedošlo - vzhledem k velikému větru a suchu jsme měli obavy, abychom nezpůsobili požár... Děkujeme deváťákům, kteří jednotlivá stanoviště zajišťovali 

Den Země pro mladší školáky

Den Země pro mladší školáky

Jana Nedvědová

Mladší školáci se věnovali přírodovědné tématice také. Velkou pozornost věnovali třídění odpadů, řešili úkoly v pracovních  listech a každá třída připravila poklad na zakopání - sáček s různými materiály, který skutečně na školním pozemku zástupci ze tříd zakopali. A teď necháme pracovat přírodu, budeme čekat a pozorovat, jak rychle se různé  materiály v přírodě rozloží.   

Prvňáčci navštívili městskou knihovnu

Prvňáčci navštívili městskou knihovnu

Jana Nedvědová

Ve středu 24. 4. navštívili prvňáčci naposledy v tomto roce městskou knihovnu. Seznámili se s jejím chodem a pravidly i budovou a jednotlivými odděleními. Děti se s pracovnicemi knihovny setkají ještě jednou - na slavnostním pasování na čtenáře, které se každoročně koná v kostele svatého Jana Nepomuckého. Moc se na tuto akci, na kterou jsou zvaní i naši rodiče a prarodiče, těšíme!   

 

Prvňáčkům z béčka to moc sluší!

Prvňáčkům z béčka to moc sluší!

Jana Nedvědová

Ve středu 24.4. udělala paní učitelka dětem v I. B velkou radost - rozdala jim nové kšiltovky, na kterých jsou vyšité jména dětí.  Dětem se čepice moc líbily a hned se v nich vyfotily. Budou je nosit na společných akcích mimo školu - těch je čeká opravdu dost a dost!   

 

VIII. C nocovala ve škole

VIII. C nocovala ve škole

Jana Nedvědová

V úterý 23. 4. osmáci vyměnili pohodlí postelí za spacák a karimatku - nocovali totiž ve škole. Odpoledne strávili v centru Kutné Hory, večer a noc ve škole. Program si stanovili sami, takže se snad podařilo naplnit zájmy všech - jen spánku bylo určitě podstatně méně než obvykle...     

Okresní přebor ve vybíjené dívek - 4. místo

Okresní přebor ve vybíjené dívek - 4. místo

Jana Nedvědová

Ve středu 24. 4. proběhl na Sokoláku okresní přebor ve vybíjené dívek. Naše páťačky  se držely statečně a do školy přinesly diplom za 4. míisto - celkem soutěžilo osm týmů. Gratulujeme!  

Divadélko pro školy

Divadélko pro školy

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 25. 4.  vystoupilo v naší aule Divadélko pro školy z Hradce Králové. Pro prvňáčky a druháčky měli herci připravené představení s názvem Africká pohádka aneb pozoruhodná dobrodružství doktora Holuba, pro třeťáky a čtvrťáky Bajky pana Ezopa aneb dávná moudra věčně platná. Děti se výborně bavily, obě představení byla interaktivní, herci vtáhli diváky do děje, nechyběla samozřejmě ani nezbytná ponaučení...      

 

Energie - budoucnost lidstva

Energie - budoucnost lidstva

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 25. 4. se osmáci a deváťáci zúčastnili besedy s lektory společnosti JLM Praha na téma obnovitelných zdrojů energie. Společně jsme mluvili o výhodách a nevýhodách obnovitelných zdrojů, o možných úsporách, o využití tolik diskutované jaderné energie a zabezpečení jaderných elektráren. Přednáška byla proložena soutěžními otázkami a praktickými ukázkami, měřením radiace a zásadami ochrany před radioaktivním zářením.  

Tváře měsíce dubna

Tváře měsíce dubna

Jana Nedvědová

29.4. jsme ocenili dubnové Tváře měsíce - tento měsíc především za úspěchy v matematických soutěžích a jako vždy i poctivé nálezce. 

4. turnaj  v miniházené - 1. a 2. místo

4. turnaj v miniházené - 1. a 2. místo

Jana Nedvědová

V pátek 26.4. proběhl na Klimešce 4. turnaj 11. ročníku Kutnohorské školní ligy v miniházené. Starší družstvo jako vždy zvítězilo, mladší házenkáři tentokrát utrpěli jednu porážku a skončili na místě druhém. Nejlepším hráčem turnaje v mladší kategorii byl vyhlášen Michal Hirš, ve straší kategorii Jan Kostrec. Blahopřejeme a držíme palce do závěru turnaje!    

Atletický čtyřboj

Atletický čtyřboj

Jana Nedvědová

V úterý 30.4. se za velmi chladného počasí konal na Olympii atletický čtyřboj. Naši sportovci vybojovali v jednotlivých kategoriích řadu medailí... Za výbornou sportovní formu chválili vyučující především Dominiku Novákovou ze VI. C a  Moniku Adámkovou ze VII. A. Jména medailistů uvádíme dále...

Atletický trojboj - postup do kraje

Atletický trojboj - postup do kraje

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 2.5. pokračovaly na Olympii atletické soutěže, tentokrát se konal atletický trojboj, který je určený pro mladší sportovce. Naši zástupci si vedli výborně, jednotlivá družstva vybojovala první, čtvrté a páté místo. Zlaté družstvo postupuje do krajského kola na Kladno.    

Pěvecká soutěž  - 2., 3. a 5. ročník

Pěvecká soutěž - 2., 3. a 5. ročník

Jana Nedvědová

Na pátek 3. 5. jsme naplánovali tradiční pěveckou soutěž. V jednotlivých kategoriích vystoupilo celkem téměř sedmdesát zpěváků. Jejich výkony hodnotila porota z řad parlamentářů a práci měla velmi složitou - děti zpívaly krásně, byly vzorně připravené, soutěž měla vysokou úroveň. Byli jsme rádi, že hodnotí děti - sami bychom s pořadím zpěváků měli veliký problém, diplomy by si zasloužili všichni...Ale bohužel všichni vyhrát nemohou, a tak porota rozhodla takto:      

Pěvecká soutěž - 4. ročník a starší zpěvačky

Pěvecká soutěž - 4. ročník a starší zpěvačky

Jana Nedvědová

V druhé části soutěže zazpívali čtvrťáci a nejstarší zpěvačky. Tady jsme slyšeli řadu písní zpívaných anglicky, zazněla i slovenština. V nejstarší kategorii (8. - 9. ročník) jsme již nesoutěžili. Kačka Trousilová, Nikola Luňáková a Kája Vilímová jsou totiž vynikající zpěvačky a nemělo by vůbec smysl jejich zpěv hodnotit - ten jsme si prostě vychutnali jako koncert. Všem dětem děkujeme za vzornou přípravu, divákům za perfektní atmosféru, kterou vytvořili, všichni jsme si užili velmi příjemné dopoledne plné hudby. Na nejlepší zpěváky se budeme těšit na Pohádkové Barboře.   

Den otevřených dveří na HZS - IV. A , IV. B

Den otevřených dveří na HZS - IV. A , IV. B

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 2.5. se děti ze IV. A a IV. B vypravily na Den otevřených dveří HZS Kutná Hora. Jako každý rok i letos byl pro návštěvníky připravený velice zajímavý a poutavý program. Děti viděly zásahy všech záchranných složek, dozvěděly se spoustu důležitých věcí a některé činnosti si i vyzkoušely. Během celé doby se jim věnovali příslušníci HSZ a dalších složek. Třídu IV. A  po celou dobu provázel pan Igor Vince, tatínek naší žačky – děkujeme! 

Oblíbené zvíře v I. A

Oblíbené zvíře v I. A

Jana Nedvědová

Projekt s názvem Oblíbené zvíře naplánovala na první květnový týden paní učitelka v I. A. Děti se samy rozhodly, zda chtějí pracovat samostatně nebo ve dvojici. Týden dopředu shromažďovaly materiály o vybraném zvířeti, ve čtvrtek 2.5. materiály donesly do školy. Společně si popovídaly o různých možnostech třídění živočichů, vše si vysvětlily  a pustily se do samostatné práce - četly, vypisovaly, malovaly. Výsledkem byly plakáty, které posloužily jako základ pro prezentaci ostatním. Děti se moc snažily, mají velkou pochvalu. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání