TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Čokoládová tretra na Kladně

Čokoládová tretra na Kladně

Jana Nedvědová

Ve středu 12. 6. se vypravila skupina nejlepších malých atletů naší školy na čtvrtfinále Čokoládové tretry do Kladna. I přes velmi horké počasí si malí závodníci vedli výborně a předváděli obdivuhodné výkony. Všem jim gratulujeme. Na finále do Ostravy se nominoval Antonín Zubec z I. C - veliká gratulace, budeme držet palce!     

Detektivní škola v přírodě III. C

Detektivní škola v přírodě III. C

Jana Nedvědová

Detektivní školu v přírodě si v týdnu od 13. do 17. 5. užila III. C. Děti poprvé společně cestovaly vlakem, směr Ředkovec nad Sázavou. I přes nepřízeň počasí zvládly turistické výšlapy po okolí, navštívily podzemí ve Světlé nad Sázavou,  na Michalově statku si prohlédly původní stavení a zjistily, jak se dříve žilo. Překonaly stezku odvahy temným lesem, řešily detektivní záhady a úkoly v přírodě. Nechyběl ani táborový oheň s pečením buřtů, zpěv s kytarou a  cesta za pokladem. V pátek se děti vracely spokojené domů a už teď se mohou těšit na příští výpravu.  

Deváťáci obhajují závěrečné práce - pondělí

Deváťáci obhajují závěrečné práce - pondělí

Jana Nedvědová

V týdnu od 20. 5. čeká naše deváťáky poslední velká povinnost - obhajoba závěrečné práce před komisí a třídou. Jako každý rok spousta z nich k tomuto úkolu přestoupila odpovědně, práci připravovali několik měsíců a vzorně ji odprezentovali. Tyto prezentace ukládáme, dále využíváme pro výuku. U některých musí porota bohužel konstatovat, že potenciál nebyl využitý a úsilí za přípravou vidět není.Tomu odpovídá i hodnocení. Obhajoby považujeme za velmi důležité - naši absolventi mají jedinečnou příležitost si vyzkoušet, jak jsou připraveni na středoškolské studium.       

Do Křižanova vycestovala také V. C

Do Křižanova vycestovala také V. C

Jana Nedvědová

Ve stejný čas, od 10. 6., pobývala v Křižanově také třída V. C. I pro ně měli lektoři připravený zajímavý a pestrý program, děti si vyzkoušely řadu tradičních i netradičních sportovních disciplín a her, mnohé činnosti byly nové a děti je vyzkoušely poprvé...

Do pravěku se vypravila IV. C

Do pravěku se vypravila IV. C

Jana Nedvědová

Do doby pravěké se přemístila třída IV. C během svého pobytu v přírodě v Horním Bradle. Děti si užily spoustu her zaměřených na sebepoznání a kooperaci, putovaly neznámou krajinou, plnily úkoly, psaly deníky.  Překonávaly trasu na chůdách, plnily mamutíka mlčení, zazpívaly si u ohně, zatančily na diskotéce....Na své si určitě přišel každý, svoji školu v přírodě si děti užily a spokojené se vracely v pátek domů... 

I. B a VIII. B společně na výletě

I. B a VIII. B společně na výletě

Jana Nedvědová

Ve středu se vypravili prvńáčci z béčka na společný výlet se svými patrony z VIII. B do ZOO Jihlava. Své malé svěřence osmáci opatrovali, pomáhali jim, chvílemi je i poponášeli smiley. Malí si výlet moc užili, pevně doufáme, že stejné pocity měli po návratu i starší, kteří se samozřejmě programem museli tentokrát přizpůsobit.  

I. C jela se svými patrony do ZOO Jihlava

I. C jela se svými patrony do ZOO Jihlava

Jana Nedvědová

V pondělí 17. 6. se prvňáčci společně se svými osmáky z céčka vypravili do ZOO Jihlava. Počasí nám přálo, vlna veder na chvíli povolila...Osmákům patří veliká pochvala, o své malé svěřence se vzorně starali - prohlíželi si s nimi zvířata, společně se najedli, pohráli si na dětském hřišti, pomohli s nákupem suvenýrů. Prvňáčci si výlet moc užili a na závěr svým osmákům zatleskali. Osmáci zaslouží opravdu velkou pochvalu a poděkování - svůj program museli hodně přizpůsobit, celý den byli spolehliví, obětaví a kamarádští patroni smiley     

II. B tvořila v GASKu

II. B tvořila v GASKu

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 13. 6. se druháčci vypravili do GASKu na výtvarnou dílnu. Prohlédli si vyobrazení mraků Karla Malicha, diskutovali o tom, co si mohl sochař představit a popisovali, jak si představují oblohu oni...Pak děti samy tvořily z drátků, alobalu a vaty a svoje mráčky pojmenovávaly. Po skončení dílny si je spokojené odnášely s sebou do školy.   

II. C na plaveckém výcviku a Pohádkové Barboře

II. C na plaveckém výcviku a Pohádkové Barboře

Jana Nedvědová

Druháčci si během druhého pololetí úspěšně osvojují plavecké dovednosti, v závěru výcviku určitě budou ze všech zdatní plavci. V pátek 17. 5. se jako většina žáků školy pobavili na Pohádkové Barboře a navíc ještě stihli navštívit městskou knihovnu.   

II. C tvořila v GASKu

II. C tvořila v GASKu

Jana Nedvědová

Ve středu 5. 6. se druháčci vypravili do GASKu na edukační program Tvarohraní, jehož cílem je rozvoj dětské představivosti a tvořivosti. Lektorka děti zavedla do světa geometrických tvarů a pro vlastní tvorbu je motivovala obrazy Josefa Čapka. Společně se diskutovalo také o tom, zda má umění zobrazovat jen to hezké. 

III. B na pevnosti Boyard

III. B na pevnosti Boyard

Jana Nedvědová

III. B trávila týden od 3. 6. v rekreačním středisku U Starého rybníka ve Zbraslavicích. Jejich pobyt v přírodě se nesl v duchu hry Klíče od pevnosti Boyard. Děti celý týden spolupracovaly v týmech a získávaly klíče k pokladu ukrytému v pevnosti. Aby byly úspěšné, musely prokázat důvtip, sílu, odvahu, znalosti, vytrvalost, smysl pro fair-play a hlavně umění vzájemně si pomáhat a naslouchat. Součástí programu byla exkurze na letiště ve Zbraslavicíh, výlet do Zruče nad Sázavou, do okolí Pančavy a na zpáteční cestě na hrad Šternberk. Projekt se vydařil a všechny děti se veselé a zdravé vrátily v pátek zase zpět k maminkám.       

IV. A v Chaloupkách

IV. A v Chaloupkách

Jana Nedvědová

Týden od 10. do 14.6. strávily děti ze IV.A a IV.B v ekocentru v Chaloupkách na Vysočině. Každý den v týdnu se věnovaly se svými lektory jednomu ze živlů. Zahrály si desítky her, při kterých se dozvěděly spoustu informací týkajících se vzduchu, země, ohně a vody, podívaly se na ekofarmu, kde si mohly prohlédnout a pohladit domácí zvířata, pracovaly v okolí Chaloupek na zahradě a v lese a mají tolik zážitků, že jen stěží lze uvěřit, že se vešly do pěti dnů smiley

IX. B naposledy společně vycestovala

IX. B naposledy společně vycestovala

Jana Nedvědová

Od pondělí 27. 5. do čtvrtku 30.5. pobývala IX. B v outdoorovém rekreačním středisku Křižanov, byl to jejich poslední společný školní pobyt. Deváťáci si vyzkoušeli řadu sportovních tradičních i netradičních disciplín, pobavili se. Pobyt je zřejmě značně vyčerpal, protože v pátek dorazil do školy jen jejich třídní učitel..  

IX. C v Březové

IX. C v Březové

Jana Nedvědová

Deváťáci z céčka si vybrali pro svůj poslední společný pobyt Outdoor  Resort Březovou. Pobývali zde od pondělí 3. 6. do pátku 7. 6. Vyzkoušeli řadu tradičních i netradičních sportovních disciplín a pohybových aktivit. Vzhledem k horkému počasí patřily mezi nejoblíbenější aktivity hrátky spojené s vodou - třídní paní učitelka z toho měla velikou radost  smiley...

Na Horním Bradle se v přírodě učili druháčci

Na Horním Bradle se v přírodě učili druháčci

Jana Nedvědová

Týden od 27. 5. strávily třídy II. B a II. C na Horním Bradle. Do přírody je doprovázeli skřítkové. Děti se naučily mnoho nového o přírodě, vyzkoušely si zásady první pomoci, závodily, hrály si, našly poklad...Program byl moc hezký, děti si ho užily..Jen počasí trochu zlobilo a bazén tentokrát zůstal nevyužitý...  Tak třeba příští rok.  

Námořníci z II. A na škole v přírodě

Námořníci z II. A na škole v přírodě

Jana Nedvědová

Chladný a deštivý týdenní pobyt v přírodě si od pondělí 13. 5. užily děti z II. A. Nevlídným počasím se ale nedaly odradit a pestrý program, který paní učitelka připravila, si užily.  

Námořníci z II. D se na škole v přírodě vody nebáli

Námořníci z II. D se na škole v přírodě vody nebáli

Jana Nedvědová

Nejchladnější a nejdeštivější jarní týden prožili druháčci v přírodě - v rekreačním středisku  Ředkovec u Sázavy. V pondělí 13. 5. vycestovali na velké dobrodružství a nedali se odradit ani nepřízní počasí. Stihli si užít nabitý program - spoustu her v přírodě i v uvnitř, táborák, několik výletů do okolí, navštívili Michalův statek, Včelí dům a Vodní dílo Švihov - Želivka a také se trochu učili...Jako správní námořníci se v pátek vrátili do svých domovských přístavů, kde na ně už netrpělivě čekaly maminky.   

Navštívili jsme Eger

Navštívili jsme Eger

Jana Nedvědová

Ve dnech 7. - 10. 5.  vycestovala skupina zájemců na výměnný pobyt do maďarského Egeru - města, které je podle našich přátel druhé nejnavštěvovanější v Maďarsku, hned po Budapešti. Vzájemná výměna studentů a vyučujících se konala již posedmnácté... 

Obhajoby středa

Obhajoby středa

Jana Nedvědová

Ve středu 22. 5. obhájila svoje práce poslední parta deváťáků. Na příští týden zůstalo jen několik marodů. Práci zatím obhájili všichni, hodnocení se pohybovalo od nejlepšího - porota udělila celkem 31 krát hodnocení výborné, 17 krát chvalitebné, 10 krát dobré a bohužel i 4 krát dostatečné - to považujeme za zcela zbytečné. K hezkému hodnocení blahopřejeme, nad špatným by bylo dobré se zamyslet.      

Obhajoby úterý

Obhajoby úterý

Jana Nedvědová

Druhý den obhajob jsme opět viděli krásné práce, zajímavá témata, výborný projev prezentujících....Pro deváťáky jsou to náročné dny, letos poprvé jsou obhajoby rozplánované až do odpoledních hodin, třída IX. C strávila v pondělí a v úterý u obhajob vždy čtyři hodiny.     

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání