TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Čertí patronát VIII. C a I. A

Čertí patronát VIII. C a I. A

Jana Nedvědová

Na pondělí 2.12. připravili osmáci pro prvňáčky čertovskou hodinu. Společně vyrobili peklo plné originálních čertů a čertic, zahráli si čertovské kuželky a nechyběla ani čertovská perníková nadílka...

Čertovská chasa řádila ve škole

Čertovská chasa řádila ve škole

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 5. 12. bylo po ránu ve škole hodně rušno - jako každý rok i letos se mezi děti společně s Mikulášem a anděly vypravila čertovská chasa. Mikulášové měli přesné informace - kdo zlobí, kdo je vzorný, koho si mají čerti vzít do parády - a ti se rozhodně nenechali pobízet. Četovská chasa tentokrát nevynechala ani sborovnu, kde jsou ale samozřejmě pouze hodní vyučující, a tak odešla s nepořízenou...Veliké poděkování patří všem deváťákům a Šárce z VIII. A, kteří společně obchůzku pro mladší školáky zajistili, byla velmi vydařená.     

Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky starých nepotřebných mobilů

Děkujeme všem, kteří přispěli do sbírky starých nepotřebných mobilů

Jana Nedvědová

Děkujeme všem, kteří si vzpomněli, provedli doma inventuru a pokud našli starý, nepotřebný mobil, přinesli ho do školy a odevzdali do sbírky. Výtěžek sbírky jde ve prospěch aktivit Jedličkova ústavu.  

Den organizovaný Univerzitou obrany a Armádou ČR si užila VIII. C

Den organizovaný Univerzitou obrany a Armádou ČR si užila VIII. C

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 28. 11.  jsme využili pozvání vedeni SPŠ v Kutné Hoře a zúčastnili jsme se Dne s Univerzitou obrany. Na několika stanovištích měli žáci možnost procvičit si zdravotní průpravu, seznámit se blíže s prací pilota, vyzkoušet si letecký simulátor a virtuální realitu a svoje schopnosti prověřili na stanovišti logických her a dovednostních soutěží. Všechny činnosti byly zajímavé, děkujeme za pozvání.    

Deváťáci navštívili Židovské město

Deváťáci navštívili Židovské město

Jana Nedvědová

V pondělí 9.12.  se deváťáci vypravili do Prahy do Židovského města na program Hanin kufřík. Seznámili se s osudy pěti židovských dětí za druhé světové války. Součástí programu byla i návštěva Pinkasovy a Staronové synagogy a Židovského hřbitova. Exkurze se koná každý rok jako součást výuky moderních dějin našeho státu.   

Etické dílny jsme zahájili u prvňáčků - I. B

Etické dílny jsme zahájili u prvňáčků - I. B

Jana Nedvědová

Dlouhou sérii našich setkávání s Idou Pencovou v rámci Etických dílen (primární prevence) jsme zahájili v úterý 12.11. u nejmenších školáků programem Hrajeme si spolu. Program je zaměřený na posílení spolupráce, ohleduplnosti, zvládání konfliktních situací, prevenci šikany a agrese. Ida a její maskot Ludvík vysvětlují dětem výhody vzájemné spolupráce oproti soupeřivosti, zásady kamarádského chování a upevňují vědomí, že i při hraní je třeba být trpělivý a toleranrní k ostatním. 

Etické dílny ve 2. a 3. ročníku

Etické dílny ve 2. a 3. ročníku

Jana Nedvědová

Buďme kamarády a Jak se stát dobrým kamarádem jsou názvy certifikovaných programů primární prevence, které v těchto dnech probíhaly ve druhém a třetím ročníku. Opět při nich spolupracujeme s HOPE4KIDS z.s. a děti se při nich setkávají s Idou a Ludvíkem, které už dobře znají a vždy se na ně těší.   

Hrajeme si spolu - I. A a I. C

Hrajeme si spolu - I. A a I. C

Jana Nedvědová

I ostatní prvňáčky navštívila Ida s Ludvíkem. Prožili společně dvě hodiny plné her, kde si  děti vyzkoušely, že společnými silami zvládnou všechno lépe a rychleji a uvědomily si, jak je důležité se k sobě pěkně a kamarádsky chovat. Užily si nášlapný chodníček, sklízely a předávaly si řepu, urovnaly vztahy mezi plyšáky, kteří si nechtěly hrát mezi sebou...a přitom se učily čekat, pomáhat si, spojit síly a říci ne. Už teď se těšíme na další setkání!  

I. C a II. B na tvrzi v Malešově

I. C a II. B na tvrzi v Malešově

Jana Nedvědová

V úterý 3.12. se I. C a II. B vypravili na exkurzi do zrekonstruované tvrze v Malešově. Dozvěděli se, jak žili lidé ve středověku, proč si stavěla nedobytná sídla, jak se bránili případným nepřátelům. Děti prošly celou tvrz, viděly repliku vracího stroje, jak se spouštěly padací dveře... Pan průvodce jim vyprávěl, jak se ve středověku slavily Vánoce, jaká jídla připravovala šlechta a jaká poddaní. Nakonec jsme si upekli perníčky a nazdobili je jako ve středověku. Návštěvu tvrze všem doporučujeme, ale dáme vám radu - hodně teple se oblékněte, mají tam zimu jako v morně.... 

II. B v Muzeu čokolády

II. B v Muzeu čokolády

Jana Nedvědová

V pátek 8.11. se děti z II. B vypravily na velice zajjímavou exkurzi, podrobně nám ji popsala třídní paní učitelka...

II. C tvořila v GASKu

II. C tvořila v GASKu

Jana Nedvědová

Ve středu 27.11. se druháčci vypravili na výtvarnou dílnu do GASKu. Obraz Antonína Slavíčka zavedl děti do atmosféry podzimního parku a pak už následovalo samotné výtvarné tvoření...    

III. A v knihovně

III. A v knihovně

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 7.11. třeťáci navštívili městskou knihovnu, kde se zúčastnili autorského čtení spisovatelky a ilustrárorky Markéty Vítkové. Tato spisovatelka pořádá zážitkové semináře s cílem poodhalit dětem, jaké to je být nevidomý. Představila dětem  i své knihy Není moře jako moře a Narozeninová kočka. 

Jak postupuje projekt Post Bellum?

Jak postupuje projekt Post Bellum?

Jana Nedvědová

Obě pracovní skupny deváťáků se velmi svědomitě věnují práci na projektu Příběhy našich sousedů, který zaštiťuje společnost Post Bellum.  Obě skupiny mají vybrané "své" pamětníky - paní Morawskou a pani Chvojkovou, osobně se s nimi setkaly a pořídily si materiál pro další práci. Vlastnímu natáčení předcházela v listopadu návštěva Archivu bezpečnostních složek v Praze a workshop Jak natáčet pamětníka. Nyní budou shromážděné materiály zpracivávat. Všichni se těšíme na slavnostní večer, kde budou jednotlivé příběhy prezentovány...,

Jak se žilo služebnictvu - VIII. A a VIII. C

Jak se žilo služebnictvu - VIII. A a VIII. C

Jana Nedvědová

Ve středu 13.11. se vypravili osmáci v rámci výuky dějepisu na exkurzi na Kačinu. Absolvovali zde program zapsaného spolku Pod horami s názvem Jak se žilo služebnictvu. Programy jsou dotované, doprava je pro žáky kutnohorských škol zdarma, snížené je i vstupné. A jako vždy - byli jsme spokojení i s obsahem. Zpáteční cesta k autobusu byla zkouškou naší odolnosti vůči rozmarům počasí, jak můžete vidět na fotkách...  

Jak se žilo v Kutné Hoře - VII. D

Jak se žilo v Kutné Hoře - VII. D

Jana Nedvědová

V rámci výuky dějepisu si žáci VII. D užili v úterý 12.11.  výukový program Jak se žilo v Kutné Hoře (spolek Pod horami).  Žáci si nejprve připomněli heraldickou symboliku kutnohorského znaku, dále se seznámili s historií vzniku místních částí, jejichž součástí je i Žižkov. Velmi napínavé bylo pátrání po zbytcích městských hradeb, které byly ve středověku nedílnou součástí obrany města. Jedno z míst  žáky zaujalo obzvlášť – tzv. Katova branka,  kterou kat vcházel do města, aby vykonal svoji práci. Tímto místem je okolí hotelu U Kata.

Nabídka volnočasových aktivit pro žáky

Jana Nedvědová

V následující příloze si můžete prohlédnout nabídku zájmových kroužků a sportovních aktivit pro žáky školy. Děti tuto nabídku dostanou také v tištěné podobě. Kroužky, které pracují ve školní družině, si rodiče hlásí tam.    

Národní technické muzeum navštívili sedmáci

Národní technické muzeum navštívili sedmáci

Jana Nedvědová

V pátek 22.11. se sedmáci vypravili na exkurzi do NTM -  konala se v rámci projektu OPVVV a byla zdarma. Děti absolvovaly komentovanou prohlídku rudného a uhelného dolu, prohlédly si expozici Chemie kolem nás, navštívily fotokomoru a na závěr si už samostatně prohlédly hlavní sál. V něm je prostor věnovaný dopravě - historii automobilů, motocyklů, jízdních kol, letadel a lodní a železniční dopravě.     

Natáčení do pořadu Tamtam se zúčastnila část IV. B

Natáčení do pořadu Tamtam se zúčastnila část IV. B

Jana Nedvědová

Ve středu 20.11. se čtvrťáci na pozvání vypravili do Muzea knihtisku, kde si mohli vyzkoušet televizní natáčení. Prohlédli si kamery, ozvučovací techniku, osvětlení, dozvěděli se, kdo všechno se na natáčení pořadů podílí. A pak už se natáčelo...Děti si kromě jiného vyzkoušely tisk na sto let starém knihtisku a vlastnoručně vytištěné vánoční přání si mohly odnést. Během natáčení výborně spolupracovaly a byly pochváleny. Pokud se chcete podívat, ve vysílání budou na programu  Déčko  30.11. v pořadu Tamtam. 

Navštívili jsme vánoční Vídeň

Navštívili jsme vánoční Vídeň

Jana Nedvědová

V úterý 3.12.  jsme se vypravili do vánočně vyzdobené Vídně za poznáváním i vánoční atmosférou. Protože o zájezd byl velký zájem, na cestu se vypravily dva plné autobusy. Prohlédli jsme si Hundertwasserhaus, druhá naše zastávka byla v Schönbrunnu a poté následovala prohlídka historického centra zakončená návštěvou tradičních vánočních trhů před radnicí. Návštěva Vídně se nám moc líbila, můžeme ji všem doporučit.         

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání