TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Advent s Dudkem - třeťáci v knihovně

Advent s Dudkem - třeťáci v knihovně

Jana Nedvědová

Zábavné dopoledne s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem strávili ve středu 18.12. třeťáci v městské knihovně. Děti se v průběhu programu výborně bavily, aktivně se zapojovaly, program se jim moc líbil.  

Buďme kamarádi - 1. ročník

Buďme kamarádi - 1. ročník

Jana Nedvědová

8. a 14.1. navštívila opět paní Ida Pencová s Ludvíkem naše prvňáčky, tentokrát s programem Buďme kamarádi. Už z názvu programu je jasné, čemu se malí školáci dvě hodiny věnovali - posilování přátelských vazeb v nově vznikajících třídních kolektivech. Děti si prostřednictvím rozhovoru, her a dalších aktivit upevňovaly zásady přátelského a tolerantního chování tak, aby se ve svých třídách cítily dobře a bezpečně. 

Čertí patronát VIII. C a I. A

Čertí patronát VIII. C a I. A

Jana Nedvědová

Na pondělí 2.12. připravili osmáci pro prvňáčky čertovskou hodinu. Společně vyrobili peklo plné originálních čertů a čertic, zahráli si čertovské kuželky a nechyběla ani čertovská perníková nadílka...

Čertovská chasa řádila ve škole

Čertovská chasa řádila ve škole

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 5. 12. bylo po ránu ve škole hodně rušno - jako každý rok i letos se mezi děti společně s Mikulášem a anděly vypravila čertovská chasa. Mikulášové měli přesné informace - kdo zlobí, kdo je vzorný, koho si mají čerti vzít do parády - a ti se rozhodně nenechali pobízet. Četovská chasa tentokrát nevynechala ani sborovnu, kde jsou ale samozřejmě pouze hodní vyučující, a tak odešla s nepořízenou...Veliké poděkování patří všem deváťákům a Šárce z VIII. A, kteří společně obchůzku pro mladší školáky zajistili, byla velmi vydařená.     

Deváťáci navštívili Židovské město

Deváťáci navštívili Židovské město

Jana Nedvědová

V pondělí 9.12.  se deváťáci vypravili do Prahy do Židovského města na program Hanin kufřík. Seznámili se s osudy pěti židovských dětí za druhé světové války. Součástí programu byla i návštěva Pinkasovy a Staronové synagogy a Židovského hřbitova. Exkurze se koná každý rok jako součást výuky moderních dějin našeho státu.   

Druháčci ve hvězdárně

Druháčci ve hvězdárně

Jana Nedvědová

Druháčci z áčka a céčka se ve středu 15.1. vydali do planetária v Hradci Králové, kde navštívili program Poprvé na hvězdárně. Nejdříve pozorovali na hvězdárně Slunce, a následně se v planetáriu seznamovali s planetami, souhvězdími, měsíci, raketoplány, nakonec zhlédli pohádku.Program se dětem moc líbil a s dobrou náladou se vracely zpět do Kutné Hory. 

Exkurze do Muzea smyslů Praha - VII. B a VIII. B

Exkurze do Muzea smyslů Praha - VII. B a VIII. B

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 19.12. se sedmáci a osmáci vypravili do Prahy na exkurzi do Muzea smyslů, které najdete v Jindřišské ulici. Užili si tady řadu optických klamů, různých hlavolamů, zrcadlové bludiště, fakírovo lůžko, pohyblivý tunel, zmenšovací a zvětšovací místnost...Své smysly potrápili různými hmatníky, zvukovými kostkami a čichacími nádobkami, pokusili se o zvukovou animaci kresleného filmu. Exkurzi jsme doplnili krátkou procházkou po vánočně vyzdobené Praze a spokojení jsme se vraceli domů.    

I. C a II. B na tvrzi v Malešově

I. C a II. B na tvrzi v Malešově

Jana Nedvědová

V úterý 3.12. se I. C a II. B vypravili na exkurzi do zrekonstruované tvrze v Malešově. Dozvěděli se, jak žili lidé ve středověku, proč si stavěla nedobytná sídla, jak se bránili případným nepřátelům. Děti prošly celou tvrz, viděly repliku vracího stroje, jak se spouštěly padací dveře... Pan průvodce jim vyprávěl, jak se ve středověku slavily Vánoce, jaká jídla připravovala šlechta a jaká poddaní. Nakonec jsme si upekli perníčky a nazdobili je jako ve středověku. Návštěvu tvrze všem doporučujeme, ale dáme vám radu - hodně teple se oblékněte, mají tam zimu jako v morně.... 

II. B má ve třídě bunkr!

II. B má ve třídě bunkr!

Jana Nedvědová

Protože ve II. B udeřila epidemie chřipky a do školy přišlo v pondělí 20.1. jen 10 žáčků, mohly  si děti společně s paní učitelkou dovolit experimentovat a postavili si ve své třídě bunkr! Má střechu, dovnitř se leze tunelem a je moc pohodlný, protože je v něm matrace vypůjčená z tělocvičny. Děti ho využily nejen na přestávky, ale i při samostatné práci v hodinách a moc je to samozřejmě bavilo, Ale na nemocné spolužáky už se moc těší a vzkazují "Brzy se uzdravte a přijďte, stýská se nám po vás, kamarádi!"

Jak postupuje projekt Post Bellum?

Jak postupuje projekt Post Bellum?

Jana Nedvědová

Obě pracovní skupny deváťáků se velmi svědomitě věnují práci na projektu Příběhy našich sousedů, který zaštiťuje společnost Post Bellum.  Obě skupiny mají vybrané "své" pamětníky - paní Morawskou a pani Chvojkovou, osobně se s nimi setkaly a pořídily si materiál pro další práci. Vlastnímu natáčení předcházela v listopadu návštěva Archivu bezpečnostních složek v Praze a workshop Jak natáčet pamětníka. Nyní budou shromážděné materiály zpracivávat. Všichni se těšíme na slavnostní večer, kde budou jednotlivé příběhy prezentovány...,

Jak se máš - II. A a II. B

Jak se máš - II. A a II. B

Jana Nedvědová

Ve středu 15.1. proběhl ve II. A další program primární prevence - děti si užily dvě hodiny společné práce s lektorkou Idou a maskotem Ludvíkem. Program s názvem Jak se máš je zaměřen na uvědomění si vlastních emocí, jejich zvládání, prostřednictvím her se děti učí rozlišovat radost, smutek, strach, hněv... I tento výcvik považujeme za velmi důležitý - děti si často nevědí rady, emoce potlačují nebo ventilují nesprávným způsobem.     

Jak vyprávět příběh - workshop pro účastníky projektu Post Bellum

Jak vyprávět příběh - workshop pro účastníky projektu Post Bellum

Jana Nedvědová

V úterý 7. 1. proběhl na naší škole v rámci projektu Příběhy našich sousedů workshop s názvem Jak vyprávět příběh. Redaktorka časopisu Respekt Lucie Römer seznámila všechny týmy, které příběhy pamětníků zpracovávají,s tím, jak příběh nejlépe zpracovat, třídit data, připravit jeho prezentaci.  

Nabídka volnočasových aktivit pro žáky

Jana Nedvědová

V následující příloze si můžete prohlédnout nabídku zájmových kroužků a sportovních aktivit pro žáky školy. Děti tuto nabídku dostanou také v tištěné podobě. Kroužky, které pracují ve školní družině, si rodiče hlásí tam.    

Nadílka ve IV. B

Nadílka ve IV. B

Jana Nedvědová

Děti ze IV. B zakončily rok 2019 nadílkou. Všechny byly určitě moc hodné, Ježíšek nezapomněl na nikoho  smiley

Navštívili jsme vánoční Vídeň

Navštívili jsme vánoční Vídeň

Jana Nedvědová

V úterý 3.12.  jsme se vypravili do vánočně vyzdobené Vídně za poznáváním i vánoční atmosférou. Protože o zájezd byl velký zájem, na cestu se vypravily dva plné autobusy. Prohlédli jsme si Hundertwasserhaus, druhá naše zastávka byla v Schönbrunnu a poté následovala prohlídka historického centra zakončená návštěvou tradičních vánočních trhů před radnicí. Návštěva Vídně se nám moc líbila, můžeme ji všem doporučit.         

Ohlédnutí za předvánočním časem -- prosinec u druháčků - II. A

Ohlédnutí za předvánočním časem -- prosinec u druháčků - II. A

Jana Nedvědová

Prosinec u druháčků v áčku byl zaměřen především na advent. Děti vyráběly nejen na vánoční výstavu, ale i  dárečky pro své blízké, zúčastnily se vánočních besídek a jarmarku na Palackého náměstí, byly také v kině, knihovně a nechybělo ani zajímavé učení. To bylo zaměřeno na téma, které je každému z nich blízké. Někdo luštil, jiný vyhledával zajímavé informace, nebo tvořil plakát, další si četli... Na závěr se všichni o svou činnost podělili s ostatními. Poslední den školy samozřejmě nechyběla vánoční překvapení, povídání, zpívání, hraní a užívání příjemných společných chvil

Osmáci pobyli u svých prvňáčků - VIII. A a I. B

Osmáci pobyli u svých prvňáčků - VIII. A a I. B

Jana Nedvědová

Poslední školní den, pátek 20.12., využili kromě jiného osmáci na návštěvu svých malých svěřenců. Na programu byly hlavně hry - stolní, při kterých děti prověřily svůj důvtip, pamět a další  dovednosti i hry pohybové, které vyžadovaly zase mrštnost a obratnost...

Plán na měsíc leden

Plán na měsíc leden

Jana Nedvědová

Zahajujeme rok 2020... Co nás čeká hned v lednu? Především budeme muset zabrat s učením, protože nás čeká pololetní hodnocení naší práce. Budou pokračovat Etické dílny, malí školáci navštíví planetárium, vydají se do GASKu, pro starší začínají okresní kola vědomostních soutěží a olympiád. V závěru měsíce si odpočineme - hned po vysvědčení budou jednodenní pololetní prázdniny...    

Prvňáčci a II. B v Dačického domě

Prvňáčci a II. B v Dačického domě

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 5.12. se prvňáčci a II. B vypravili do Dačického domu, kde byl pro děti připravený program. Čekali je čerti, andělé,  Mikuláš i svatý Petr, kterým musely ukázat, že se nebojí a  splnit spoustu nápaditých úkolů. Za svoji snahu byly děti odměněny dárečky.

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání