TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projekt dlouhodobé všeobecné primární prevence

Na příští dva roky - od 1.6.2012 do 31.3.2014 - jsme uzavřeli smlouvu s o.s. Prostor na pokračování spolupráce v oblasti primární prevence. Od tohoto školního roku začnou probíhat výukové bloky v šestých a sedmých třídách. Cílem je opět budování bezpečného sociálního klimatu, prevence nevhodných vztahů mezi dětmi, vzájemný respekt. V rámci tohoto projektu již proběhl i adaptační kurz pro šesťáky ve Zbraslavicích, který měl velmi kladný ohlas mezi dětmi. Všechny aktivity jsou hrazeny z prostředků evropských fondů.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání