TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zachraňte Marťana

Ve středu 12.června proběhla ve školní družině naučná hra s názvem Zachraňte Marťana, která byla zaměřena na prevenci dětských úrazů. Děti měly za úkol na patnácti stanovištích správně odpovědět a tím pádem i poradit mimozemšťanovi, jak se má na naší planetě nejlépe chovat. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání