TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Závody DÝNÍ

Netradiční slalom školní družiny se konal na jejím hřišti. Děti soutěžily v běhu, v kterém všichni zúčastnění zvítězili.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání