TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

ZÁŘÍ ve školní družině

Hned v prvním týdnu jsme ve družině přivítali prvňáčky, kteří jsou moc šikovní a vše zvládají na jedničku.
Všichni jsme se seznámili nejen se svým oddělením, ale i s pravidly slušného a hlavně bezpečného chování, a to jak ve družině, tak i ve školní jídelně, na hřišti a na vycházkách. Společně jsme vytvářeli pravidla chování a zároveň jsme si připomínali naše povinnosti týkající se správného zacházení s hračkami a hrami. Září se nese v duchu hraní si, stavění z lega, vyprávění zážitků z prázdnin, vyrábění, kreslení a samozřejmě oblíbených vycházek.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání