TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Olympijské hry v ŠD

Tento týden se ve školní družině nesl v duchu olympijských her. Za organizace našich praktikantů z Pedagogického lycea v Čáslavi si všichni děti náramně užily soutěžní klání, kdy každý reprezentoval svůj tým - tzn. své oddělení. V pátek proběhlo slavnostní vyhlášení, kde byli všichni prohlášeni za vítěze.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání