TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektů na základě GDPR

Vážení rodiče, v souvislosti s GDPR je nutné, abyste škole vyslovili souhlas/nesouhlas s používáním některých osobních údajů vašich dětí. V přiloženém dokumentu je bližší vysvětlení. Svůj souhlas/nesouhlas udělujete v několika případech, svůj souhlas/nesuhlas vyjadřujete prostřednictvím google formulářů. stačí zakliknout ANO/NE. V případě, že rodiče jednají ve shodě, stačí, pokud se vyjádří jeden z rodičů. Pokud máte ve škole více dětí, je nutné udělit souhlas/nesouhlas u každého dítěte zvlášť. Děkujeme za pochopení.

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání