TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Přijímaní žáků k povinné školní docházce

Vážení rodiče, od školního roku 2019/2020 je škola schopna otevřít v 1. ročníku tři třídy a přijmout přibližně 75 dětí. Vzhledem k tomu, že počet dětí ve spádovém obvodu je nízký, ředitelka školy ruší pro přijetí do prvního ročníku nastavená kritéria. Pokud si pro své dítě vyberete naši školu, přijďte k zápisu k nám, nezáleží na tom, kde má dítě trvalý pobyt.  Těšíme se na viděnou. 

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání