TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Slavili jsme Den Země

  • Jana Nedvědová

22. dubna si lidé celého světa připomínají Den Země. Jde o skvělou příležitost se zastavit a udělat něco dobrého pro přírodu a naši planetu. Žáci 1.stupně se vydali tento den do přírody na poznávací a zážitkovou stezku, kde pro ně byly přichystány enviromentální aktivity: luštění tajenky, třídění odpadu, třídění živočichů, poznávání rostlin a stromů, poznávání přírodnin po hmatu. Ve venkovních učebnách školy pak žáci III.A nachystali a pomáhali organizovat sportovní stanoviště – skok v pytli, kačenkový slalom, plotovka Země v číslech, kolo štěstí, hod na cíl, puzzle, víčkové obrázky, jógová cvičení a další. Společně jsme tak oslavili svátek Země, podpořili naše ekologické myšlení a chování. Počasí se umoudřilo a užili jsme si pěkné dopoledne. Mgr. Jana Němečková Rúžičková, koordinátorka environmentální výchovy 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání