TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Na svých cestách k nám zavítal Tonda obal

  • Jana Nedvědová

V pondělí 19. února školu navštívili lektoři s programem Tonda Obal na cestách. Program se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Účastnili se ho žáci 2. – 6. ročníků. Žáci měli možnost podívat se na vzorky recyklovaných materiálů, zopakovali si barvy kontejnerů, které jsou běžně na ulicích a pokusili se do nich správně odpad roztřídit. Nenechali se zmást ani chytáky v oblasti třídění. Poznali konkrétní výrobky z recyklovaných odpadů a získali povědomí o fungování skládky, spalovny, sběrného dvora či třídící linky. Děti i rodiče mohou navštívit webové stránky Tondy Obala, kde jsou další vzdělávací materiály, videa a hry. Mgr. Jana Němečková Růžičková 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání