TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Mladí zdravotníci v akci

  • Jana Nedvědová

Žáci naší školy mají možnost získat znalosti a dovednosti pro poskytování první pomoci v kroužku Mladý zdravotník. Učí se, jak funguje naše tělo, co dělat, když se nám stane úraz a jak vypadá nemoc. Seznamují se se základy první pomoci, ošetření, obvazování a transportu raněných. Zvlášť pečlivě se připravovali na možné úrazové situace, které s sebou přináší roční období zima. Vědí si rady a jsou připraveni pomoci. Mladí zdravotníci všem přejí krásné jarní prázdniny bez zranění! Vedoucí kroužku Mgr. Jana Němečková Růžičková 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání