TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projektový den Jaro ve III. A

  • Jana Nedvědová

Na první jarní den, 21.3., jsme si ve III. A naplánovali projektový den. Dobře jsme se na něj připravili a z domova přinesli vše, co souvisí s jarem - informace, obrázky, přírodniny. Společně jsme udělali myšlenkovou mapu, tvořili jsme pětilistek, v matematice skládali podle výsledků jarní obrázek a ve skupině jsme zpracovali krásné plakáty, který jsme odprezentovali spolužákům.  Práce se nám moc poveda. Mgr. Lenka Luňáková 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání