TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Živý přírodopis v 6. ročníku

  • Jana Nedvědová

Šesťáci si užili živý přírodopis - pan učitel přinesl do hodin několik živých exemplářů nosorožíka kapucínka brouka i larvy. Někteří hodně váhali, než broučky a larvy vzali do rukou a podrobili je bližšímu zkoumání s lupou, ale nakonec tak stateční byli úplně všichni a mohli zdárně plnit úkoly z pracovních listů. To když byli na programu pavouci, bylo to s odvahou některých dětí podstatně horší smiley...

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání