TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Šesťáci z céčka modelovali

  • Jana Nedvědová

Šesťáci z céčka se při hodině matematiky věnovali kromě počítání a rýsování také modelování kvádrů a krychlí. Použili k tomu modelínu a špejle a kromě svých matematických znalostí prověřili také, jak jsou šikovní... Během práce využili znalostí z dělitelnosti a zopakovali si základní pojmy o krychli a kvádru. Do svých modelů rovněž přidávali stěnové a tělesové úhlopříčky. Modelování by mělo přispět k trvalému osvojení probíraných pojmů a poznatků.     

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání