TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

III. A navštívila Dačického dům

  • Jana Nedvědová

V pátek se třeťáci vypravili na exkurzi do Dačického domu. Tématem bylo UNESCO - děti absolvovaly program s názvem Poznej rodinu UNESCO - co je UNESCO a kdo v něm bydlí? Děti si připomněly hmotné i nehmotné dědictví jednotlivých národů, dozvěděly se, proč je důležité staré tradice uchovávat pro příští generace.  Velmi se jim líbila videoprojekce a dotyková obrazovka, která jim přiblížila české památky UNESCO, modely památek, mapa z puzzlí, nechyběl ani zpěv. Děti spokojené odcházely zase zpátky do školy.   

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání