TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

II.B v knihovně a na Kačině

  • Jana Nedvědová

Druháčci velmi pilně využívají možnosti k obohacení výuky, které se jim nabízejí. V pondělí 4. 10. navšívili v městské knihovně program Ferdova abeceda, který se jim moc líbil. Ferda Mravenec je pro děti známý pohádkový hrdina a navíc se právě v těchto dnech ve škole učí abecedu, takže úkoly, které pro ně Ferda nachystal, děti splnily bez problémů. Hrály hry s abecedou, četly ukázky z knih Ondřeje Sekory a mnoho dalšího. Tradiční odměnou byla prohlidka vybraných knižek v dětském oddělení. 

V úterý 5.10. se děti na chvíli staly lesními detektivy a vyrazily do krásného prostředí okolo zámku Kačina. Pod vedením lektorky spolku Pod Horami nejprve hledaly zvířata ukrytá ve svých skrýších, pak si vyzkoušely své znalosti ohledně stop zvířat, dále zkoumaly letokruhy na stromech a vyzkoušely si lesní telefon. I tento program děti velmi zaujal, protože mohly uplatnit své znalosti z hodin prvouky, ve které právě v těchto dnech hovoří o změnách v přírodě na podzim, podzimních plodech, počasí a o chování zvířat před příchodem zimy.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání