TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projekt Vnitřní orgány člověka zpracovali třeťáci z áčka

  • Jana Nedvědová

Paní učitelka ze III. A velmi často využívá při výuce projektovou metodu, při které děti samy zkoumají, objevují, řeší problémy, prezentují své závěry. Hned první týden po návratu do školy se děti opět pustily do projektové práce, tentokrát na téma Vnitřní orgány člověka. Podle slov paní učitelky se tento projekt dětem velmi podařil, všichni vzorně výsledky své společné skupinové práce odprezentovali. Každá skupina dostala také od paní učitelky pět otázek, na které měla zpaměti odpovědět, ani tento úkol děti nezaskočil a správně odpovídaly.  Třeťáci nezapomněli ani na svoje dva spolužáky, Aničku a Filípka, kteří se momentálně učí doma a spojili se s nimi aspoń online. Spojení je trochu zlobilo, mají od paní ředitelky slíbeno posílení wifi sítě v jejich třídě, takže příště už by mělo vše fungovat na výbornou.  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání