TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Plán na měsíc duben

  • Jana Nedvědová

Co nás čeká v měsíci dubnu? Plán už začíná být pěkně dlouhý, je v něm řada sportovních a vědomostních soutěží, deváťáky čekají přijímačky, sejdeme se s rodiči na konzultačních hodinách, bude Den Země a projektový den, pojedeme na exkurze, dokončíme lekce finanční gramotnosti a tak dále a tak dále... 

 

Soutěže:

3.4. okresní kolo matematické olympiády pro 6. - 8. ročník,  školu reprezentují Eliška a Matěj Pelíškovi, Martin Capoušek a Isabela Železná, zajišťuje I. Skaláková 

3.4. turnaj v basketbale 6. - 7. ročník dívky, Klimeška, zajišťuje J. Škarka

9.4. turnaj v basketbale 8. - 9. ročník dívky, Klimeška, zajišťuje E. Železná

10.4. turnaj v basketbale 6. - 7. ročník hoši, Klimeška, zajišťuje J. Škarka

16.4. turnaj v minifotbale pro žáky 8. - 9. ročníku, zajišťuje J. Škarka

16.4. turnaj v miniházené pro žáky 1.stupně, zajišťuje P. Lorencová

17.4. vybíjená I. stupeň, zajišťuje E.Votrubová

18.4. turnaj v basketbale 8. - 9. ročník hoši, zajišťuje E. Železná

23.4. atletický víceboj 6. - 7. ročník, zajišťuje J. Škarka, E. Votrubová   

24.4. atletický víceboj 8. - 9. ročník, zajišťuje J. Škarka, E. Železná

24.4. plavecko - běžecký pohár pro žáky 1. stupně, zajišťuje E. Votrubová    

22. a 23.4. krajské kolo recitační soutěže Dětská scéna 2024 v Knihovně Kutná Hora, školu reprezentují Anička Benešová, Maruška Kasýková a Žaneta Trešlová    

30.4. turnaj v minifotbale pro žáky 6. - 7. ročníku, zajišťuje J. Škarka

 

Další akce školy:

od 1.4. do 17.5. testování SCIO žáků 5. ročníku podle rozpisu

5.4. 14 - 18 hodin zápis dětí do 1. ročníku, zajišťují vyučující 1. stupně

12.4. hodina moderní chemie v 8. ročníku, zajišťuje VŠCHT Praha

26.4. pěvecká soutěž, rozpis bude zveřejněn, v publiku se účastní třídy, které mají v soutěži své zástupce      

19.4. projektový den Tajemný svět království vody pro žáky 5. – 8. ročníku, 9. ročník den s třídním učitelem, ukončení bude upřesněno kvůli školní jídelně   

19.4. Den Země pro žáky 1. – 4. ročníku, zajišťuje J. Němečková Růžičková

22.4. Den Země pro žáky 5. – 9. ročníku v rámci Vkz, zajišťuje J. Škarka

26.4. schůzka školního parlamentu

 

Akce tříd:

2.4. beseda v městské knihovně pro žáky 7. ročníku s Michaelou Fišarovou

9,40 hod VII. C, 10, 40 hod VII. A, VII. B

2. - 5.4. projekt Učíme se v přírodě pro žáky 8. ročníku, Bedřichov, chata Centrum  

9.4. 3. a 4. vyučovací hodina virtuální prohlídka elektrárny Dlouhé Stráně pro žáky IX. C  

 

Exkurze do Ekocentra Vlašim

10.4. III. A, III. C, 11.4. III. B, III. D, 16.4. IV. A, IV. B  

18.4. Abeceda peněz – program zaměřený na finanční gramotnost pro žáky II. D a I. B, C, D, zajišťuje lektor ČNB  

25.4. Abeceda peněz pro žáky I. A

26.4. exkurze do Národního muzea Praha pro žáky IV. B, program Okno do pravěku

29.4. - 3.5. Učíme se v přírodě pro žáky 5. ročníku a IV.C v Bedřichově,chata Centrum 

 

Schůzky s rodiči:

22.4. 16 - 19 hod (s rezervací), 23.4. 16 - 18 hod (bez rezervace) individuální konzultace vyučujících pro rodiče žáků 5. - 9. ročníku

 

Organizační pokyny:

12. a 15.4. přijímací řízení do středního školství pro 9.ročník

16. a 17.4. přijímací řízení na šestiletá a osmiletá gymnázia

15. – 19.4. studijní cesta do Nizozemí, účastní se Š.  Menová

k 30.4. vyplňují všichni žáci s třídními učiteli sebehodnotící dotazníky

 

Inspirativní návštěvy:  

23.4. návštěva ZŠ Ohradní

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání