TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní kolo recitační soutěže - I. a II. kategorie

  • Jana Nedvědová

Ve středu 27. 2. odpoledne se sešli nejlepší recitátoři - konalo se totiž školní kolo recitační soutěže. Porota měla nelehký úkol -  vybrat zástupce, kteří budou školu reprezentovat v březnu v oblastním kole této soutěže v Tylově divadle. Výběr je opravdu velmi těžký, všichni jsou vždy výborně připraveni, porota vždy dlouho diskutuje....Nakonec, jako vždy, rozhodnout musela a rozhodla takto:   

1. kategorie:

1. místo:   Viktorie Vítková III. A

2. místo:   Agáta Březinová III. C

3. místo:   Jiřina Matyášová II. D

čestné uznání: Anna Korecká II. D a Isabela Železná III. B 

 

2. kategorie:

1. místo:  Vít Rosenkrac V. B

2. místo:  Anna Pajerová IV. B

3. místo:  Vít Šimůnek IV. A

čestné uznání: Alžběta Křídová IV. C a Ema Pavelková IV. D  

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání