TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace k přijímacímu řízení do středního vzdělávání

  • Jana Nedvědová

V následujcí příloze najdete infromace ze zářijového setkání s kariérovou poradkyní - pokud jste se nemohli zúčastnit, určitě se podívejte. Další info najdete také v GC učebně Volba povolání - všichni deváťáci do ní mají přistup.   

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání