TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Pozvánka na zápis - jak bude probíhat zápis v naší škole?

Vážení rodiče, zveme vás na zápis do 1. ročníku,  který se koná na všech kutnohorských školách v jednotném termínu 5. 4. 2019 v pátek od 14 do 17 hodin a 6. 4. 2019 v sobotu od 9 do 11 hodin. S sebou je třeba přinést občanský průkaz jednoho zákonného zástupce a rodný list dítěte. Doporučujeme vám zarezervovat si čas zápisu.  

V naší škole děti při zápisu doprovodí jejich budoucí starší spolužáci v pohádkových kostýmech.  Zápis není prověrkou znalostí dětí, ale zaměřuje se na  dovednosti – především sociální a komunikativní. Paní učitelka se s dítětem přivítá, představí se navzájem. Následuje krátká komunikace, reakce na otázky – jak se dítě do školy těšilo, co už má připraveno, jaké má kamarády,... dítě zazpívá písničku nebo přednese básničku. Dále paní učitelka zjišťuje znalost barev, geometrických tvarů, orientačně zkouší, zda dítě pozná čísla a některá písmenka. Na závěr dítě kreslí lidskou postavu – tatínka, maminku, kamaráda, sourozence a podepisuje se tiskacím písmem (pokud to umí). Děti nejsou z ničeho zkoušeny, zápis se nese ve velmi příjemném duchu, ujistěte své budoucí školáčky, že se nemají čeho obávat a ať vyrazí s chutí a úsměvem! Těšíme se na viděnou! 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání