TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Závěr prvního pololetí v I. B

  • Jana Nedvědová

Rovněž paní učitelka z I. B nám poskytla krátké shrnutí společné práce: 

Děti udělaly za celé první pololetí velký kus práce, a proto měly radost ze samých jedniček na vysvědčení (výpisu) a potěšilo je i doplňující slovní hodnocení. Z dětí se postupně stali šikovní čtenáři a postupně si osvojují i psací písmo, všichni jsou pečliví a jejich písanky jsou moc pěkné. 

Měli jsme také celodenní projekt Zvířátka v zimě. Při čtení jsme pracovali s texty o zimě v lese a péči o zvířata, při matematice jsme řešili slovní úlohy na toto téma, v předmětu člověk a jeho svět jsme pozorovali stopy zvířat a vyprávěli si, jakým způsobem zvířátka přezimují a na přírodovědné vycházce jsme stopy zvířat sledovali přímo v terénu. Jelikož se děti během vyučování moc snaží, zpestřujeme výuku drobnými pohybovými aktivitami, vyráběli jsme například sněhové koule ze starého papíru a házeli jsme s nimi na cíl, do dálky, cvrnkali jsme s nimi a kouleli je, zařazujeme cviky na správné držení těla - koulička je umístěna na hlavě a nesmí spadnout... Vše nás moc baví. Pevně věříme, že se dětem bude takto krásně dařit práce i ve 2. pololetí a že po prázdninách zase s chutí přiběhnou do školy.  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání