TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Prvňáčci si na distanční výuku rychle zvykli

  • Jana Nedvědová

Nic se nedá dělat, i nejmenší školáci se momentálně vzdělávají distančně. Paní učitelky jsou na ně moc hrdé, protože děti vše zvládají téměř bez pomoci rodičů a své úspěchy z domova sdílí alespoň pomocí fotografií. Děti pokračují ve čtení, v počítání, mají krásně napsané písanky, rády plní dobrovolné úkoly z výtvarné výchovy, pracovních činností, z hudební výchovy a moc je baví i týdenní sportovní výzvy, kdy mohou trávit čas venku v pohybu. Nicméně se ale všichni shodnou na tom, že se moc těší, až se opět shledají ve třídě.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání