TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Obhajoby závěrečných prací v IX. C

  • Jana Nedvědová

Obhajoby závěrečných prací proběhly velmi úspěšně také ve třídě IX. C, hodnocení tady bylo pouze výborné, občas proložené chvalitebným. Viděli jsme spoustu zajímavých prací, dozvěděli se nové informace, některé prezentace budeme určitě dál používat ve výuce. Někteří deváťáci prezentovali před osmáky, aby je motivovali pro práci v příštím školním roce a aby jim předvedli, co je čeká. Objektivem jsme proto zachytili jen některé.... 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání