TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Co nového v I. C?

  • Jana Nedvědová

O to, jak se daří dětem v I. C, se s námi podělila třídní paní učitelka. Děti moc baví míchání barev,  minulý týden vytvořily barevná a veselá městečka. Že je ve třídě spousta skvělých recitátorů se ukázalo v recitační soutěži, ti nejlepší byli oceněni diplomem, sladká odměna ale čekala na všechny za to, s jakou radostí do třídní recitační soutěže šli. Poslední týden tohoto pololetí také děti rozvíjely kreativitu v hodinách pracovních činností, kdy se z nich stali návrháři zimních čepic. A aby se počítání a diktáty nestaly neoblíbenou částí vyučování, zapisují je na sněhuláky či tučňáky, které si sami vytvoří. Na čtvrtek 28. 1. naplánovala paní učitelka projekt Zima, kde se děti mnoho nového dozvěděly a trénovaly také spolupráci mezi kamarády. Na závěr dne se dětské tváře rozzářily úsměvy ze samých jedniček na vysvědčení.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání