TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Program na měsíc listopad

  • Jana Nedvědová

Co vše nás společně čeká v listopadu si můžete přečíst dále...Jako vždy bude shromáždění, mladší školáci půjdou do kina, starší pojedou na muzikál, proběhne řada exkurzí, zahrajeme si florbal, házenou a vybíjenou, zahájíme setkávání s Idou v rámci primární prevence a začneme se připravovat na Vánoce - zahájíme vánoční zpívání a zúčastníme se sedlického jarmarku. V závěru měsíce se sejdeme na společných konzultacích s rodiči. .  

Kultura:

21.11. Jak se dělá muzikál – muzikálové představení v divadle Karlín pro zájemce, zajišťuje Š.Dáňová  

25.11. Thajsko – audiovizuální pásmo v kině Modrý kříž od 8,30 hod pro žáky 1. ročník

Namibie pro žáky 2. a 4. ročníku od 10,00 hod

vstupné 50 Kč  

 

Soutěže:

 6.11. Pohár hejtmana Středočeského kraje ve florbale 3.- 5.ročník, zajišťuje J.Škarka

14.11. turnaj ve vybíjené pro žáky 2. - 4. ročníku, zajišťuje E.Votrubová 

15.11. Kutnohorská miniházená pro žáky 2. - 5.ročníku, zajišťuje P.Lorencová, B.Franc 

        

Další akce školy:

1.11. schůzka školního parlamentu – výběr nápadů do hlasování

11.11. 1. a 2.hodina prezentace návrhů v aule školy, následovat bude online hlasování 

4.11. shromáždění pro žáky 5. – 8.ročníku, prosíme o vystoupení zástupců 5. tříd

Exkurze na Úřad práce pro žáky 9. ročníku

15.11. 10,20 hod – 11,20 hod IX.A, D. Podoláková  

4.- 22.11. testování SCIO pro žáky 9. ročníku podle rozpisu (čeština, matematika, OSP), zajišťují vyučujících jednotlivých předmětů a I. Skaláková

11.- 22.11. výběrové testování ČŠI – matematická gramotnost 6. ročník

18. 11. 1. - 3. hodina projekt Příběhy bezpráví pro žáky 9. ročníku, filmová projekce  a následná beseda, zajišťuje K. Vyčichlová  

18. 11. Tonda obal na cestách – beseda s environmentální tematikou pro přihlášené třídy

19.11. ukázková hodina v 1. ročníku 

23.11. účast na sedleckém předvánočním jarmarku 

29.11. schůzka školního parlamentu 

Od 6.11. každou středu vánoční zpívání pro zájemce 4. - 9. ročníku – nácvik koled a vánočních písní na školní besídku, od 7,15 hodin v hudebně 

 

Akce tříd (zajišťují třídní učitelé nebo vyučující daných předmětů):

exkurze do Městské knihovny Kutná Hora

4.11. II. C, 21.11. II. A 

15.11. I. A a I. C

6.11.exkurze do planetária Praha pro žáky 3. ročníku

12.11. Archeopark Všestary – exkurze pro žáky VI. B a VI. C

22.11. Národní technické muzeum – program Čas pro žáky VII. C doplněné o zájemce

27.11. Padá listí - výtvarná dílna v GASK pro děti II. C

 

Etické dílny – primární prevence:

Hrajeme si spolu

12.11. 8,00 hod I. A, 10,00 hod I. B, 13.11. 8,00 hod I. C

Buďme kamarádi

13.11. 10,00 hod II.A, 19.11. 8,00 hod II. B a 10,00 hod II. C

Jak se stát dobrým kamarádem

21.11. III.A a III. B, 26.11. III.C a III.D

Jak překonat starosti ve škole

28.11. IV. A, IV. B 

 

Programy spolku Pod horami

O počasí máme jasno

4.11. VII.B a VII.A

Významné stromy

8.11. VI. C

Jak se žilo v Kutné Hoře

8.11. VIII. B, 12.11. VII. D

Příběh města Kutná Hora

1.11. V. C

Jak se žilo služebnictvu

13.11. VIII. A a VIII.C

 

Spolupráce s rodiči: 

25. a 26.11. konzultace pro rodiče a žáky 5. - 9. ročníku  

25.11. 16 – 19 hod rezervační systém

26.11. 16 – 18 hod konzultace bez rezervace 

 

 

k 29. 11. vyplnění sebehodnotících dotazníků

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání