TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Plán na měsíc květen

Plán na předposlední měsíc školního roku si můžete prohlédnout dále. Čeká nás řada zajímavých akcí, soutěží, začínají výjezdy, těšíme se na Pohádkovou Barboru...   

Kultura:

22. 5. Fantastická zvířata II – filmové představení pro žáky 6. – 8. ročníku a IX. C v kině Modrý kříž, začátek 8,15 hodin, vstupné 50 Kč, délka trvání 134 minut

 

Soutěže:

 2. 5. atletický trojboj, žáci 3. - 5. ročník, zajišťuje E. Votrubová, J. Škarka

 7. 5. McDonald cup – 4. - 5. ročník, zajišťuje B. Franc, případný postup 10.5.

10. 5. okresní kolo Hlídek mladých zdravotníků, zajišťuje M. Podoláková 

17. 5. republikové kolo matematické soutěže Pangea, Praha, Národní muzeum,  

      školu reprezentuje Vít Šimůnek a Štěpán Hadrovský IV. A     

13. 5. Pohár rozhlasu starší žáci, zajišťuje J. Škarka, E. Železná     

14. 5. Pohár rozhlasu mladší žáci, zajišťuje J. Škarka, E. Votrubová      

23. 5. Plavecko-běžecký pohár, zajišťuje E. Votrubová

24. 5. turnaj v miniházené, zajišťuje P. Lorencová, B. Franc

28. 5. Pythagoriáda 6. - 8. ročník, zajišťuje I. Skaláková    

 

Další akce školy:

 3. 5. pěvecká soutěž v aule školy

 6. 5. focení žáků vybraných tříd II. stupně v zahradách GASK podle rozpisu   (Fotoateliér Valoušek)  

7.- 10. 5. výměnný pobyt v Egeru pro zapojené žáky, zajišťují A. Tyrkasová, K. Vyčichlová

13. 5. shromáždění žáků 5. - 8. ročníku, o příspěvky prosíme sedmáky

17. 5. Pohádková Barbora – účastní se žáci 1.- 6. ročníku, 8. a 9.ročník v rámci patronátu na základě            domluvy, kdo se neúčastní, učí se podle rozvrhu     

18. 5. Pohádková Barbora pro veřejnost

20.- 23. 5. obhajoby závěrečných prací žáků 9. ročníku podle rozpisu

22. 5. přijímací zkoušky do matematické třídy

22. a 28. 5. fotografování tříd 1. stupně (fotoateliér Horák)

23. 5. konference žákovských parlamentů v ZŠ Chýně, účastní se vybraní parlamentáři, zajišťují                J. Nedvědová, I. Skaláková

24. 5. závěrečná schůzka školního parlamentu

29. - 30. 5. studijní zájezd do Německa a Švýcarska pro zájemce, pedagogický doprovod J.Nedvědová, I. Skaláková     

  

Akce tříd (zajišťují třídní učitelé):

2. 5. Den otevřených dveří na HZS v Kutné Hoře – IV. A, IV. B

6. 5. Arduino – projekt se SPŠ a VOŠ Kutná Hora pro žáky VIII. C

13. - 17. 5. projekt Učíme se v přírodě pro žáky II. A, II. D a III. C v rekreačním středisku Ředkovec

16. - 17. 5. nocování ve škole pro I. A a I. B 

27.- 30. 5. projekt Učíme se v přírodě pro žáky II. B a II. C v rekreačním středisku Horní Bradlo

27. - 30. 5. projekt Učíme se v přírodě pro žáky VI. D v rekreačním středisku Křižanov

27. - 30. 5. outdoorový pobyt pro žáky IX. A a IX. B v rekreačním středisku Křižanov

 

Organizační pokyny:

24.5. volby do evropského parlamentu, škola poskytuje volební místnost 

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání