TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Plán na měsíc říjen

  • Jana Nedvědová

Než jsme se stačili otočit, máme září za sebou a plánujeme říjen. Čekají nás soutěže matematické i atletické, interaktivní program do hodin chemie, navštívíme knihovnu, GASK, Úřad práce, zahájíme činnost školního parlamentu a sběr papíru, největší akcí bude projektový den. A samozřejmě příjemná tečka na závěr měsíce - podzimní prázdniny...  

Soutěže:

3.- 7.10. logická olympiáda pro 3.-5. ročník, zajišťuje I. Skaláková, P.Francová

8.- 14.10. logická olympiáda pro 6. - 9. ročník, zajišťuje I. Skaláková, P.Francová

17.- 21.10. školní kolo Pythagoriády pro žáky II. stupně, zajišťuje I.Skaláková, M.Klečková

 

5.10. Liga škol pro žáky 4. – 9.ročníku, zajišťují E.Votrubová, J.Škarka

6.10. přespolní běh pro žáky 5 – 9.ročníku, zajišťuje J.Škarka, E.Železná   

        

Další akce školy:

3.- 4.10. interaktivní besedy pro žáky 8. a 9.ročníku

8.ročník: Hodina moderní chemie, 9. ročník: Přeměna energií, zajišťuje Š. Nováková  

 

5.10. první sběr starého papíru

 

7.10. zahajovací schůzka školního parlamentu

 

19.10. projektový den 

rozsah: 1.- 4.ročník 4 hodiny, 5. - 9. ročník 5 hodin

 

25.10. program primární prevence Hrajeme si spolu pro žáky I. A  a I. B, zajišťuje Hope4Kids z.s. 

 

exkurze na Úřad práce pro žáky 9. ročníku

20.10. IX. C, 25.10. IX. B, 2.11. IX. A, zajišťují vyučující občanské výchovy       

 

Akce tříd (zajišťují třídní učitelé):

Výtvarná dílna v GASKu

5.10. II. D, 6.10. II. C

5.10. program Dobrodružství z vesmíru v městské knihovně pro žáky IV. C

6.10. beseda se spisovatelem Martinem Šinkovským v městské knihovně pro žáky VIII. C

7.10. environmentální program na Kačině Stromy a keře pro žáky III. A 

Kutnohorské pověsti – program v městské knihovně

11.10. a 25.10. pro žáky 4. ročníku

 

Podzimní prázdniny: 26. - 27.10.     

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání