TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Plán na měsíc září

  • Jana Nedvědová

Vážení rodiče, milí žáci, na následujících řádcích se můžete seznámit s programem na první školní měsíc....je sice stručnější, než v dobách předcovidových, ale přece jen se některé akce mohou konat, jsme za to velmi rádi. Tak hodně chuti do školní práce!  

Povinné testování:

1.,6. a 9.9.

pokud rodič 1. – 3. ročníku chce doprovodit svého školáka, bude v 8,00 hodin vpuštěn do auly školy, kde s testem pomůže   

 

Akce školy:     

3.9. 1.- 4. hodina Spolu ve škole - projekt pro žáky V.A, V.B, V.C, V. D zajišťují třídní učitelé   

8.9. Olympijský T-Mobile běh pro žáky 2.- 4. ročníku na Sokoláku, děti běží podle rozpisu – zajišťují zástupci ředitele

 

22. - 24. 9. adaptační kurz pro 7. ročník ve Vlastějovicích, zajišťují třídní učitelé ve spolupráci s Eduzměnou a školním poradenským týmem

 

Projekt Pokračujeme spolu pro žáky 6.ročníku – zajišťují třídní učitelé v průběhu září   

 

Spolupráce s rodiči – třídní schůzky:

6. září od 17,00 hodin 1. - 4. ročník

            od 18,00 hodin 5. – 9. ročník

13. září od 17,00 hodin online schůzka pro rodiče IX. A, IX. B

              od 18,00 hodin online schůzka pro rodiče IX. C, IX. D       

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání