TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Plán na měsíc říjen

  • Jana Nedvědová

Září uteklo jako voda a druhý školní měsíc je tady. S jeho programem se můžete seznámit dále....

Soutěže:

1.- 7.10. logická olympiáda pro 5. ročník, zajišťuje I. Skaláková

8.- 14.10. logická olympiáda pro 6. - 9. ročník, zajišťuje I. Skaláková

 

Další akce školy:

od 21.10. testování SCIO pro žáky 9. ročníku podle rozpisu (český jazyk, matematika, OSP), zajišťují vyučujících jednotlivých předmětů a I. Skaláková,

20.10. projektový den, 1. - 5. ročník realizuje ve třídách, organizace ve třídách 6. – 9. ročníku bude upřesněna, rozsah 1.- 5.ročník 4 hodiny, 6. -9. ročník 5 hodin

 

Akce tříd (zajišťují třídní učitelé):

1.10. Cesta chleba – program v Ekocentru Vlašim pro žáky 3. ročníku

4.10. Abeceda s Ferdou Mravencem – program pro žáky 2. ročníku v Městské knihovně

 

Společná cesta – program MAP pro žáky 4. ročníku

4.10. IV. A, 7.10. IV. B, IV. C

 

Lesní detektivové - program spolku Pod Horami pro žáky 2. ročníku na Kačině

5.10. II. B, 21.10. II. C, 26.10. II. A  

 

Kutnohorský Slabikář - program spolku Pod Horami pro žáky 4. ročníku  

21. 10. IV. B,  26.10. IV. A

 

Organizační pokyny:

8.- 9. 10. komunální volby – škola poskytuje dvě volební místnosti a místnost pro zázemí (VV, VV 1, učebna 2), pokyny k náhradním učebnám budou vyvěšeny   

 

Podzimní prázdniny:

27. a 29.10.     

 

 

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání