TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Máme tu první měsíc školního roku - září...

  • Jana Nedvědová

Všichni se po dlouhé době už určitě těšíme do školy.  Držte nám palce, ať se nám vyhnou případná opatření a karanténa a můžeme se každý den v plném počtu scházet a společně pracovat. Na náledujících řádcích najdete stručný program na měsíc září...   

Organizace začátku školního roku:

 1.9. 8,00 hodin slavnostní zahájení školního roku (škola je otevřena od 7,35 hod) 

        1. ročník zahájení 8,15 hodin

 

2.9. 1. - 4. vyučovací hodinu vede třídní učitel, vybrání a rozdání učebnic, dále podle rozvrhu

        prvňáčkům končí tento den vyučování po 2. hodině, 3. 9. po 3. hodině

  

Akce školy:     

31. 8. - 2. 9. výjezd do Zbraslavic pro vybrané třídy

 

4. 9. 1.- 4. hodina Spolu po škole - projekt pro žáky V.A a V.B, zajišťují třídní učitelé    

 

16.9. Olympijský T-Mobile běh pro žáky 1.- 4. ročníku na Sokoláku, ročník běží odděleně podle rozpisu, zajišťují zástupci ředitele

 

Primární protidrogová prevence pro žáky 6.ročníku – zajišťují třídní učitelé v průběhu září v rozsahu 2 krát dvě hodiny     

 

Spolupráce s rodiči:

7. 9. třídní schůzky  1. - 4. ročník 16,30 hodin

                                 5. - 9. ročník 17,30 hodin

 

Pro zájemce z 9. ročníku – 17,00 hodin – informace výchovného poradce v aule k přijímacímu řízení na střední školy  

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání